Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO

  Fundusze europejskie na „zielone" projekty - skorzystaj ze wsparcia doradców i doradczyń!

  Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. W przedsięwzięciach uwzględniających kwestie środowiskowe można uzyskać bezpłatne wsparcie Sieci Doradców NGO – Fundusze dla Klimatu.

  Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy z Fundacją Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider" ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Tworzymy ogólnopolską sieć ponad 30 doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Ze wsparcia doradczego korzystać mogą lokalne organizacje pozarządowe, a także partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

  Doradcy Sieci NGO - Fundusze dla Klimatu wspierają nie tylko informując o dostępnych funduszach europejskich i konkretnych naborach w danych województwach poprzez organizowane spotkania informacyjne, ale także pomagają bezpośrednio przechodząc przez cały proces wsparcia doradczego. Naszej Sieci zależy na budowaniu współpracy i partnerstw pomiędzy lokalnymi samorządami a organizacjami społecznymi, na uwzględnianiu głosu mieszkańców i mieszkanek właśnie przy realizacji tych przedsięwzięć. Organizacje społeczne mogą być niezwykle wartościowym partnerem. Dlatego wspieramy w procesie konsultowania i włączania lokalnych społeczności w planowanie i realizację projektów, które mają być finansowane z funduszy europejskich, a także inspirujemy praktycznymi i ciekawymi rozwiązaniami z zakresu ochrony środowiska.

  Dzięki wsparciu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności wsparcie dla społeczności poniżej 50 tys. mieszkańców jest bezpłatne. Zapraszamy osoby, które mają pomysł na realizację przedsięwzięć w swoich społecznościach do kontaktu z doradcami i doradczyniami działającymi w każdym województwie. Szczegółowe informacje oraz kontakty do poszczególnych doradczyń i doradców znajdują się na stronie internetowej www.ofop.eu/funduszedlaklimatu. Zapraszamy do kontaktu!

  Czytaj Więcej o: Fundusze dla Klimatu - Sieć Doradców NGO
 • Nabór do programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił  nabór wniosków w ramach programu resortowego dla jednostek samorządu terytorialnego “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

  Adresatami programu są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

  Informacje na temat programu oraz ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

  Źródło: https://gopsjarczow.naszops.pl

  Czytaj Więcej o: Nabór do programu “Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024
 • XL sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  15 września 2023 r.  o godzinie 10:00 ,

  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

   odbędzie się XL w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

   

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
   o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz z przygotowania szkół do kontynuowania nauki w nowym roku szkolnym.
  7. Dyskusja.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  9. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/282/23 Rady Gminy Jarczów z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024,
   2. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego do dodatku mieszkaniowego,
   3. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
   4. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
   5. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów,
   6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
   7. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie  obrad.
  Czytaj Więcej o: XL sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)