Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • III sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 9 (2024-2029)

  ZAWIADOMIENIE

           Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  21 czerwca 2024r.  o godzinie 13:00 , w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

   odbędzie się III w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów (sesja absolutoryjna).

   

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
   o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jarczów za 2023 rok.
   1. Debata nad Raportem o stanie Gminy Jarczów: (głosy radnych, głosy mieszkańców).
   2. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
  7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jarczów oraz debata nad przedstawionym sprawozdaniem.
   1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Jarczów.
   2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
    z wykonania budżetu Gminy Jarczów.
   3. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów.
   4. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jarczów.
   5. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
   6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
   7. Dyskusja
   8. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Jarczów z wykonania budżetu za 2023 rok.
   9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  9. Podjęcie pozostałych uchwał:
   1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Jarczów na lata 2024-2027,
   2. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie,
   3. w sprawie zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych i zasiłków celowych,
   4. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody – alei lipowej w miejscowości Chodywańce – w części dotyczącej jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna Tilia cordata,
   5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
   6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie  obrad
  Czytaj Więcej o: III sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 9 (2024-2029)