Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • Pomoc przy wypenianiu deklaracji dotyczących źródeł ciepła

  Przypominamy, że w dniu 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji o uruchomionych źródłach ciepła, które zostały uruchomione przed 01.07.2021 r.

  Postanowiliśmy uruchomić mobilny punkt, w którym pracownicy gminy będą pomagać wypełnić deklaracje

  poniżej harmonogram:

   

  23 czerwca godz:

  7:30 – 9:30 – Szlatyn (świetlica)

  10:00 – 12:00 – Łubcze (świetlica)

  12:30 – 14:30 – Wierszczyca (świetlica)

   

  24 czerwca godz:

  7:30 – 9:30 – Przewłoka (świetlica)

  po zakończeniu sesji – 15:00 – Jarczów i Zawady (budynek starej gminy)

  27 czerwca godz:

  7:30 – 9:30 – Nedeżów (świetlica w byłej szkole)

  10:00 – 12:00 – Sowiniec (świetlica)

  12:30 – 14:30 – Gródek (świetlica)

   

  28 czerwca godz:

  7:30 – 9:30 – Gródek-Kolonia (świetlica)

  10:00 – 12:00 – Wola Gródecka-Kolonia i Wola Gródecka (świetlica)

  12:30 – 14:30 – Nowy Przeorsk i Jarczów-Kolonia Pierwsza (świetlica)

   

  29 czerwca godz:

  7:30 – 9:30 – Plebanka (świetlica)

  10:00 – 12:00 – Chodywańce (świetlica)

  12:30 – 14:30 – Jurów (świetlica)

   

  30 czerwca godz:

  7:30 – 9:30 – Jarczów-Kolonia Druga (świetlica)

  10:00 – 12:00 – Korhynie (świetlica)

  Czytaj Więcej o: Pomoc przy wypenianiu deklaracji dotyczących źródeł ciepła
 • Informacja dla rodzin wyrażających chęć wsparcia rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci

  INFORMACJA
  DLA RODZIN WYRAŻAJĄCYCH CHĘĆ WSPARCIA RODZIN
  PRZEŻYWAJĄCYCH TRUDNOŚCI W ZAKRESIE OPIEKI I WYCHOWANIA DZIECI

  Działania rodzin wspierających określa art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

  Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

  Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in.:

  • organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
  • wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
  • pomocy dzieciom w nauce,
  • udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego,
  • udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

  Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

  Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

  Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

  Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów

  Szczegółowych informacji dotyczących rodzin wspierających udzielają pracownicy socjalni pod numerem tel. 846634391

  Czytaj Więcej o: Informacja dla rodzin wyrażających chęć wsparcia rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci