Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Artykuły

 • Konsultacje społeczne w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027

  Wójt Gminy Jarczów działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Uchwałą Nr XIX/144/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027 oraz Zarządzenie Nr 66/21 Wójta Gminy Jarczów z dnia 23 września 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027 zaprasza mieszkańców Gminy Jarczów, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021 - 2027.

  Konsultacje pozwolą nam poznać Państwa opinie odnośnie do całego procesu prac oraz ich finalnego efektu w postaci opracowanego dokumentu, a jednocześnie wprowadzić do ww. strategii ewentualne uzupełnienia i poprawki. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ każda opinia i sugestia jest dla nas ważna. Dziękujemy!

  Kto może wziąć udział:  Wszyscy zainteresowani.

  Przebieg konsultacji:

  • Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie od
   29 września 2021 r. do 3 listopada 2021 r. Wypełniony formularz należy:
   • przesłać na adres Urząd Gminy Jarczów ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów (decyduje data wpływu formularza do Urzędu),
   • złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jarczów
   • przesłać zeskanowany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@gmina-jarczow.pl

  Nieprzekazanie opinii w ww. terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

  • Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027, odbędzie się w dniu  1 października 2021 r godzina 12.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie.

  Projekt Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027 oraz formularz uwag będzie dostępny w okresie konsultacji na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy Jarczów

  Kontakt:

  Urząd Gminy Jarczów,  ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów, tel. 84 663 45 19, mail: ug@gmina-jarczow.pl

  Czytaj Więcej o: Konsultacje społeczne w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027
 • XXIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  1 października 2021 r.  o godzinie 10:00 ,

  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie,

   odbędzie się XXIII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

  PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
   o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021:
   • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   • opinia Komisji Budżetu Rady Gminy Jarczów.
  7. Dyskusja.
  8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  9. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok”,
   2. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki stanowiącej własność gminy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym,
   3. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
   4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie obrad.
  Czytaj Więcej o: XXIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)
 • Przerwa w dostawie wody 20.09.2021 r.

  Informacja!

  Uprzejmie informujemy odbiorców wody w miejscowościach:

  • Łubcze,
  • Szlatyn,
  • Wierszczyca,
  • Jurów,
  • Jarczów,
  • Zawady,
  • Jarczów - Kolonia Pierwsza,
  • Jarczów – Kolonia Druga,
  • Korhynie,
  • Nowy Przeorsk,

   

  że dnia 20 września (poniedziałek) od godziny 8:00 do 18:00

  nastąpi przerwa w dostawie wody.

  Jest ona spowodowana zaplanowanymi na ten dzień pracami konserwacyjnymi  zbiornika wody na ujęciu w Łubczu.

  Czytaj Więcej o: Przerwa w dostawie wody 20.09.2021 r.