Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Artykuły

 • Przystąpienie do opracowania zmiany dokumentów planistycznych Gminy Jarczów.

  INFORMACJA

  Wójta Gminy Jarczów w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany dokumentów planistycznych Gminy Jarczów.

   

  Wójt Gminy Jarczów informuje, że od dnia 22 czerwca do dnia 5 lipca 2021 roku przyjmowane będą wnioski, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Osoby zainteresowane mogą składać wnioski dotyczące zmiany planu i studium pisemnie w Urzędzie Gminy Jarczów, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów lub e-mail: ug@gmina-jarczow.pl.

   

  Czytaj Więcej o: Przystąpienie do opracowania zmiany dokumentów planistycznych Gminy Jarczów.
 • XXI sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

              Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  18 czerwca 2021 r.  o godzinie 10:00 ,

  w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarczów- Kolonia Druga.

   odbędzie się XXI w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów (sesja absolutoryjna).

   

  Proponowany porządek obrad na sesję absolutoryjną:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Zapytania i wnioski radnych.
  6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Jarczów za 2020 rok.
  7. Debata nad raportem o stanie Gminy Jarczów.
   1. głosy radnych,
   2. głosy mieszkańców.
  8. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
  9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jarczów oraz debata nad przedstawionym sprawozdaniem.
  10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Jarczów.
  11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
   z wykonania budżetu Gminy Jarczów.
  12. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów.
  13. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jarczów.
  14. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
  15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
  16. Dyskusja.
  17. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Jarczów z wykonania budżetu za 2020 rok.
  18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
  19. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  20. Podjęcie pozostałych uchwał:
   1. w sprawie ustanowienia oraz zasad nadawania, wręczania i noszenia Odznaki Honorowej Gminy Jarczów,
   2. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu,
   3. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
   4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  21. Zamknięcie
  Czytaj Więcej o: XXI sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)