Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Artykuły

 • Pomoc przy wypenianiu deklaracji dotyczących źródeł ciepła

  Przypominamy, że w dniu 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji o uruchomionych źródłach ciepła, które zostały uruchomione przed 01.07.2021 r.

  Postanowiliśmy uruchomić mobilny punkt, w którym pracownicy gminy będą pomagać wypełnić deklaracje

  poniżej harmonogram:

   

  23 czerwca godz:

  7:30 – 9:30 – Szlatyn (świetlica)

  10:00 – 12:00 – Łubcze (świetlica)

  12:30 – 14:30 – Wierszczyca (świetlica)

   

  24 czerwca godz:

  7:30 – 9:30 – Przewłoka (świetlica)

  po zakończeniu sesji – 15:00 – Jarczów i Zawady (budynek starej gminy)

  27 czerwca godz:

  7:30 – 9:30 – Nedeżów (świetlica w byłej szkole)

  10:00 – 12:00 – Sowiniec (świetlica)

  12:30 – 14:30 – Gródek (świetlica)

   

  28 czerwca godz:

  7:30 – 9:30 – Gródek-Kolonia (świetlica)

  10:00 – 12:00 – Wola Gródecka-Kolonia i Wola Gródecka (świetlica)

  12:30 – 14:30 – Nowy Przeorsk i Jarczów-Kolonia Pierwsza (świetlica)

   

  29 czerwca godz:

  7:30 – 9:30 – Plebanka (świetlica)

  10:00 – 12:00 – Chodywańce (świetlica)

  12:30 – 14:30 – Jurów (świetlica)

   

  30 czerwca godz:

  7:30 – 9:30 – Jarczów-Kolonia Druga (świetlica)

  10:00 – 12:00 – Korhynie (świetlica)

  Czytaj Więcej o: Pomoc przy wypenianiu deklaracji dotyczących źródeł ciepła
 • XXX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE
              Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
  24 czerwca 2022 r.  o godzinie 11:00 ,
  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie
   odbędzie się XXX w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów (sesja absolutoryjna).

   

  1. Proponowany porządek obrad na sesję absolutoryjną:
  2. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  6. Zapytania i wnioski radnych.
  7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Jarczów za 2021 rok.
  8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Jarczów.
   1. głosy radnych,
   2. głosy mieszkańców.
  9. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
  10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jarczów oraz debata nad przedstawionym sprawozdaniem.
  11. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Jarczów.
  12. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
   z wykonania budżetu Gminy Jarczów.
  13. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów.
  14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jarczów.
  15. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
  16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
  17. Dyskusja
  18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Jarczów z wykonania budżetu za 2021 rok.
  19. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
  20. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  21. Podjęcie pozostałych uchwał:
   1. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/219/22 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2022 roku,
   2. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach działających na terenie Gminy Jarczów,
   3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022,
   4. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVIII/220/22 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
   5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok,
   6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  22. Sprawy różne.
  23. Zamknięcie
  Czytaj Więcej o: XXX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)