Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

  Przypominamy o obowiązku składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

  Co to jest CEEB?

  Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

  Kto musi złożyć deklarację?

  Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

  Do kiedy złożyć deklarację?

  • dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
  • dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

  Jak złożyć deklarację?

  • drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

  Czytaj Więcej o: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
 • XXVII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia 15 lutego 2022 r.
  o godzinie 11:00 , w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie, odbędzie się XXVII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w roku 2021.
  6. Wystąpienie Wójta Gminy Jarczów w sprawie współpracy gminy z Powiatem Tomaszowskim w zakresie remontów dróg powiatowych i podjęcie stosownej uchwały.
  7. Zapytania i wnioski radnych.
  8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  9. Podjęcie pozostałych uchwał:
   1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
   2. w sprawie zmian w uchwale XXVI/204/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022,
   3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie obrad.
  Czytaj Więcej o: XXVII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)
 • Nabór wniosków na usunięcie azbestu 31.01 - 08.02.2022

  Szanowni Państwo informujemy, że w poniedziałek 31 stycznia 2022 r. rozpoczynamy nabór wniosków na usunięcie azbestu (Zgłoszenia lokalizacji). Nabór potrwa do 8 lutego 2022 r. Warto jednak nie zwlekać i pospieszyć się ze złożeniem wniosku, o zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie suma punktów z "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" oraz data złożenia wniosku.

  Wykonawcy będą realizować odbiory/demontaże do końca czerwca br. na zrealizowanie wszystkich zleconych prac. Jest to ostatni nabór w ramach projektu.

  Poniżej znajdą Państwo konieczne dokumenty do pobrania wraz z regulaminem i załącznikami. Do udziału w projekcie niezbędne jest złożenie dokumentów dołączonych do ww.  naboru. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy lub w Biurze Projektu.

  Regulamin dobrowolnego przystąpienia do Projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”

  Zał. nr 1 do Regulaminu - Zgłoszenie lokalizacji

  Oświadczenie o demontażu

  Czytaj Więcej o: Nabór wniosków na usunięcie azbestu 31.01 - 08.02.2022