Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

  Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów / Gminnego Komisarza Spisowego w Jarczowie

  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

  wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego

  Termin składania ofert 12 luty 2021 r.

  Więcej informacji oraz formularz ofertowy na stronie BIP Gminy Jarczów:

  Ogłoszenie o naborze

  Formularz ofertowy

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
 • V nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

  Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

  Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 01.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r.

  Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do  Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
  z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.

  Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

  Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

  Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

  Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
  z poprzednich trzech naborów.

  Informujemy, że w zależności od liczby złożonych Zgłoszeń, może się okazać, że ten nabór będzie ostatnim w ramach trwającego projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" , w związku z tym o zakwalifikowaniu do projektu może decydować stopień pilności i data złożenia wniosku.

  Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

  Pliki do pobrania w rozwinięciu tej wiadomości: Link

  logo Bezpieczni bez azbestu, Usuwamy azbest bezpłatnie zgłoś się na tle zielonych płyt azbestowych

  Czytaj Więcej o: V nabór Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest
 • Otwarty konkurs dotyczący realizacji zadań publicznychw zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Wójt Gminy Jarczów

  ogłasza

  otwarty konkurs ofert dotyczącym realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2021 roku

   

  W otwartym konkursie ofert mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057), prowadzące na terenie gminy Jarczów działalność pożytku publicznego.
  Szczegółowy opis zadań i pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie naszego Biuletynu Informacji Publicznej:
  Ogłoszenie wraz z załącznikami
  Czytaj Więcej o: Otwarty konkurs dotyczący realizacji zadań publicznychw zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu