Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Aktualności

Artykuły

 • Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie 2022

  KOMUNIKAT

  LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

  WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

    

  Informuję, że w dniach od 7 do 9 kwietnia 2022 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. 

  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w liczbie 30 dawek na  1 km
  • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych 
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu 
  • Nie wolno dotykać szczepionki 
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką ,należy              natychmiast dokładnie umyć wodą  z mydłem 
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie  dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę 

   

  * Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, https://wiwlublin.bip.gov.pl/

  Czytaj Więcej o: Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie 2022
 • XXVIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia 18 marca 2022 r. 
  o godzinie 10:00 ,
  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie, odbędzie się XXVIII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

   

  Proponowany porządek obrad:

   

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Wystąpienie Wójta Gminy na temat aktualnej sytuacji w gminie wynikającej z zagrożenia konfliktem zbrojnym Ukrainy i Rosji.
  5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Jarczowie za 2021 rok, oraz sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
  7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
  8. Omówienie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027 wraz z podjęciem uchwały. Dokument strategii dostępny jest w wersji elektronicznej w Biurze Rady Gminy Jarczów.
  9. Dyskusja
  10. Zapytania i wnioski radnych.
  11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  12. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarczów,
   2. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2022 roku,
   3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
   4. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
   5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
   6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  13. Sprawy różne.
  14. Zamknięcie  obrad
  Czytaj Więcej o: XXVIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)
 • Solidarni z Ukrainą

  W imieniu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze udostępniamy informację o oficjalnej zbiórce dedykowanej pomocy humanitarnej naszym najbliższym sąsiadom, ofiarom wojny. Zebrane w tej zrzutce środki zostaną przeznaczone na zakup artykułów pierwszej pomocy oraz żywności dla mieszkańców Ukrainy. Artykuły będą zakupione według zgłoszonych przez nasze ukraińskie miasta partnerskie, które już dziś artykułują że potrzebują pomocy.

  Strona poświęcona zbiórce: Solidarni z Ukrainą.

  Czytaj Więcej o: Solidarni z Ukrainą