Gmina Jarczów

Aktualności

Artykuły

 • XXIV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE

              Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów,

  że dnia 29 października 2021 r.  o godzinie 10:00 ,

  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie, odbędzie się

  XXIV w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

   

   PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
   o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Analiza oświadczeń majątkowych radnych.
  6. Zapytania i wnioski radnych.
  7. Wystąpienie Wójta Gminy Jarczów w sprawie propozycji zmian stawek podatkowych na 2022 rok.
  8. Opinia Komisji Rolnictwa i Budżetu Rady Gminy Jarczów w sprawie proponowanych stawek podatkowych na 2022 rok.
  9. Dyskusja.
  10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
  11. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jarczów,
   2. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jarczów,
   3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok,
   4. w sprawie wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości,
   5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2021-2030,
   6. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/165/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu,
   7. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/99/12 Rady Gminy Jarczów z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne,
   8. w sprawie zniesienia pomnika przyrody – alei lipowej w miejscowości Chodywańce- w części dotyczącej jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna Tilia cordata,
   9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów,
   10. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
   11. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
   12. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/147/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
  12. Sprawy różne.
  13. Zamknięcie
  Czytaj Więcej o: XXIV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)
 • Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

  Zadbajmy o nasz region, przerwijmy łańcuch zakażeń!

  Nasze województwo, Lubelszczyzna, to nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczymy się, mamy rodziny, znajomych, pracę… Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, dając nam duże powody do niepokoju. Statystyki zakażeń bezwzględnie obnażają nasze słabości. Nie pozwólmy, aby postrzegano nas jako społeczność, która nie ma zaufania do nauki:

  • nie stosuje się do obowiązujących zaleceń!,
  • nie zachowuje zasad higienicznych i sanitarnych!,
  • lekceważy obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych!,
  • nie zachowuje dystansu społecznego!,
  • a przede wszystkim, nie stosuje szczepień ochronnych!

  Na tle kraju województwo lubelskie jest jednym z najsłabiej zaszczepionych przeciw COVID-19 regionem w Polsce. I równocześnie na czele statystyk zakażeń.

  Nagminnie rośnie liczba placówek, w których uczniowie częściowo lub w całości przechodzą na naukę zdalną, rośnie liczba kwarantann, a rodzice muszą w tym czasie zapewnić dzieciom opiekę i pozostać w domu. Z powodu ognisk w zakładach pracy pracodawcy zmagają się z różnymi problemami. Podmioty medyczne, w których zdarzają się zakażenia nie mogą bezpiecznie udzielać pomocy pacjentom, a zakażenia w obrębie ognisk domowych paraliżują życie rodzinne, często przekreślając zaplanowane atrakcje i destabilizując codzienne plany… Za to, co się dzieje wokół, odpowiada każdy z nas, w każdej chwili, gdy wykazujemy odpowiedzialność i w każdej chwili, gdy lekkomyślność bierze przewagę nad rozsądkiem. Często za tą lekkomyślność wysoką ceną muszą zapłacić inni, nasi bliscy, lub osoby których nie znamy.

  RAZEM MOŻEMY TO ZMIENIĆ!

  Razem możemy sprawić, aby nasze województwo, miejsce, w którym żyjemy było wolne od ograniczeń, wolne od zapełnionych szpitali, dzieci przebywających w domach na nauce zdalnej, zamkniętych zakładów pracy, odwołanych wydarzeń kulturalnych…

  Dlatego apeluję, do każdego z osobna o odpowiedzialność i o zaufanie nauce: zaszczepienie się przeciw COVID - 19 i przestrzeganie obowiązujących zaleceń. Szczepienia w wielu krajach zminimalizowały liczbę zgonów i hospitalizacji. W znacznej mierze szczepienia ograniczyły ryzyko transmisji wirusa i rozwoju choroby COVID - 19, równocześnie osłabiając jej przebieg i negatywne skutki.

  W sposób szczególny zwracam się do:

  • Rodziców – nie posyłajcie dzieci z infekcjami do żłobka/przedszkola/szkoły,
  • Rektorów uczelni i szkół wyższych, dyrektorów i nauczycieli o szybką reakcję na pojawiające się symptomy infekcji u studentów, podopiecznych jak i kadry pedagogicznej. W przypadku objawów chorobowych należy pozostać w domu i skonsultować się z lekarzem,
  • Seniorów o unikanie skupisk, ludzi. bezpieczne zachowania,
  • Uczniów, młodzieży i studentów o odpowiedzialne zachowanie w każdych okolicznościach i bezpieczne postępowanie w warunkach pandemii oparte o zdobycze nauki,
  • Organizatorów spotkań i imprez masowych o przestrzeganie wymagań p/pandemicznych.

  Z tego względu apeluję o:

  • pozostanie w domu gdy pojawiają się objawy infekcji dróg oddechowych!
  • zakrywanie nosa i ust, szczególnie we wspólnie uczęszczanych przestrzeniach zamkniętych, tj. galeriach handlowych, sklepach, kościołach, a także podczas imprez masowych, spotkań okolicznościowych,
  • higieniczne zachowania pracownika w każdym zakładzie pracy i instytucji,
  • szczególną troskę w przestrzeganiu zasad DDM przez organizatorów i uczestników imprez masowych, kierownictwo podmiotów medycznych, aby pacjenci i personel medyczny mogli czuć się bezpiecznie.
  • rozwagę i odpowiedzialności osób szczepionych. Pomimo wysokiej skuteczności szczepionek zdarzają się zakażenia osób zaszczepionych. Celem szczepienia jest przede wszystkim ochrona przed ciężkim przebiegiem choroby i powikłaniami, których nie da się przewidzieć.

  Bądźmy rozsądni, korzystajmy z informacji ze sprawdzonych źródeł. Słuchajmy autorytetów medycznych. Nie ulegajmy manipulacji środowisk, których celem jest dezinformacja.

  Tylko solidarnie, ufając sobie nawzajem z dbałością o najwyższe dobro - ZDROWIE KAŻDEGO Z NAS możemy poczuć się bezpieczni, uniknąć ograniczeń i wielu innych problemów powodowanych przez pandemię i poprawić wizerunek naszego regionu.

           Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

            dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk

  Czytaj Więcej o: Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego