Gmina Jarczów

Otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2022 roku

Wójt Gminy Jarczów ogłasza:

Otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2022 roku.

 

Link do treści ogłoszenia oraz załączników:

Ogłoszenie na stronie BIP Urzędu Gminy