Gmina Jarczów

Informacja o dniu wolnym

INFORMACJA!!!

 Informujemy, że dnia 7 stycznia 2022 roku

Urząd Gminy Jarczów będzie NIECZYNNY.

(dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 01.01.2022 r.

Link do zarządzenia: https://ugjarczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=508&p1=szczegoly&p2=1709122 )