Gmina Jarczów

„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2024

Rozpoczynamy kolejną edycję programu
„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
„Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”
dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

 

Gmina Jarczów otrzymała dofinansowanie w wysokości
130 396,80 zł.
Całkowita wartość zadania
130 396,80 zł. 
Data podpisania umowy
17 luty 2024r.
Realizator zadania:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie