Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XLIV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
23 lutego 2024 r.  o godzinie 10:00 , w Samorządowym Ośrodku Kultury
w Jarczowie odbędzie się XLIV w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
  o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Informacja na temat działalności Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej.
 6. Dyskusja
 7. Przerwa
 8. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w roku 2023.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarczów na lata 2023-2025.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2032 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2023 rok.
 12. Dyskusja
 13. Zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 15. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Jarczów przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  2. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
  3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
  5. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2025,
  6. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
  7. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028,
  8. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat a także trybu ich pobierania, oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru, zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich,
  9. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz dla kandydatów na strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jarczów,
  10. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
  11. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie  obrad.