Gmina Jarczów

OTWARTY KONKURS OFERT DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W PIŁCE NOŻNEJ W 2024 ROKU.

Szczegóły postępowania na stronie BIP Urzędu Gminy:

https://ugjarczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=287&action=details&document_id=1968836