Gmina Jarczów

Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Jarczów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Uchwale Nr XLIII/333/23 Rady Gminy Jarczów z dnia 29.12.2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy:

https://ugjarczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=247&action=details&document_id=1968003

Załączniki:

  1. Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  2. Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacji
  3. Obowiązek Informacyjny RODO