Gmina Jarczów

Wójt Gminy Jarczów powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Jarczów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji