Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XL sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

15 września 2023 r.  o godzinie 10:00 ,

w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

 odbędzie się XL w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
  o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny oraz z przygotowania szkół do kontynuowania nauki w nowym roku szkolnym.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/282/23 Rady Gminy Jarczów z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024,
  2. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego do dodatku mieszkaniowego,
  3. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
  4. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,
  5. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów,
  6. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  7. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie  obrad.