Gmina Jarczów

Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”

Wójt Gminy Jarczów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”
Szczegóły: https://ugjarczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=247&action=details&document_id=1924642