Gmina Jarczów

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jarczów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Jarczów