Gmina Jarczów

Wójt Gminy Jarczów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok"

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Jarczów:

Zaproszenie do konsultacji