Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XXVIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia 18 marca 2022 r. 
o godzinie 10:00 ,
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie, odbędzie się XXVIII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy na temat aktualnej sytuacji w gminie wynikającej z zagrożenia konfliktem zbrojnym Ukrainy i Rosji.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Jarczowie za 2021 rok, oraz sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.
 8. Omówienie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2027 wraz z podjęciem uchwały. Dokument strategii dostępny jest w wersji elektronicznej w Biurze Rady Gminy Jarczów.
 9. Dyskusja
 10. Zapytania i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarczów,
  2. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2022 roku,
  3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
  4. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie  obrad