Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XXXVII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

         Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
19 maja 2023 r.  o godzinie 10:00,
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie
 odbędzie się XXXVII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej.
 7. Informacja Wójta w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji na lata 2021-2030.
 8. Dyskusja
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów,
  2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji na lata 2021-2030,
  3. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
  4. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVI/282/23 Rady Gminy Jarczów
   z dnia 15 marca 2023r. dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024,
  5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie  obrad.