Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XXVI sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

 

 Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia 30  grudnia 2021 r. 
o godzinie 10:00 ,
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie, odbędzie się XXVI
w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029:
  1. odczytanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029,
  2. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu,
  3. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  4. głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Uchwalenie budżetu gminy na 2022 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  2. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji ws. projektu budżetu gminy na 2022 rok,
  3. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2022 rok,
  4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  5. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2022 rok.
 8. Zatwierdzenie sprawozdań z pracy oraz planów pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady Gminy na 2022 rok:
  1. przedstawienie sprawozdań i projektów planów pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady Gminy przez ich przewodniczących,
  2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Jarczów oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Jarczów na 2022 rok.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Podjęcie pozostałych uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarczów i przekazanie go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  2. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  3. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
   odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków
   i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  4. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie