Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XXIII sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

1 października 2021 r.  o godzinie 10:00 ,

w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie,

 odbędzie się XXIII w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
  o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021:
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • opinia Komisji Budżetu Rady Gminy Jarczów.
 7. Dyskusja.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok”,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki stanowiącej własność gminy na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym,
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
  4. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.