Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

30 kwietnia 2021 r.  o godzinie 10:00 ,

w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie odbędzie się XX w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

 PROPONOWANY  PORZĄDEK  OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok (materiał do wglądu w Biurze Rady ze względu na obszerność materiałów).
 7. Przedstawienie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarczów na lata 2021-2027 (materiał do wglądu w Biurze Rady ze względu na obszerność materiałów).
 8. Przedstawienie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2021 roku.
 9. Przedstawienie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarczów.
 10. Przedstawienie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarczów.
 11. Informacja o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów.
 12. Informacja o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów.
 13. Informacja na temat ustanowienia symboli Gminy i zasad ich używania.
 14.  
 15. Odpowiedzi na zapytania radnych i spraw podjętych w dyskusji.
 16. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jarczów na lata 2021-2027,
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XIX/147/21 Rady Gminy Jarczów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
  3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2021 roku,
  4. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarczów,
  5. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jarczów,
  6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów,
  7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarczów
  8. projekt uchwały Rady Gminy Jarczów w sprawie ustanowienia symboli Gminy i zasad ich używania,
  9. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
  10. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie  obrad.