Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

XIX sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

26 lutego 2021 r. o godzinie 10:00

w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie odbędzie się XIX w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Zapytania i wnioski radnych.
 6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2020 roku.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2020 r., oraz Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r.
 9. Przedstawienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

 10. Dyskusja.
 11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 12. Podjęcie pozostałych uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Jarczów dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkoły na terenie Gminy Jarczów,
  2. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jarczów na lata 2021-2027,
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
  4. w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021,
  6. w sprawie przystąpienia do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała zostanie przedstawiona w całości na sesji),
  7. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/136/20 Rady Gminy Jarczów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
  8. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Gminy Jarczów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.