Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Artykuły

 • II sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 9 (2024-2029)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia

  21 maja 2024 r.  o godzinie 9:00 ,
  w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie odbędzie się II w bieżącej kadencji
   sesja Rady Gminy Jarczów.

   

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z 2 poprzednich sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
  6. Powołanie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Jarczów, ustalenie ich składów osobowych i przedmiotu działania – podjęcie stosownych uchwał:
   • w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jarczów, ustalenia jej składu  osobowego i przedmiotu działania,
   • w sprawie ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Jarczów.
  7. Zapytania i wnioski radnych.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  9. Podjęcie pozostałych uchwał:
   1. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jarczów,
   2. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Jarczów,
   3. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
   4. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jarczów,
   5. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
   6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie  obrad.
  Czytaj Więcej o: II sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 9 (2024-2029)
 • Klub "Senior+

  Klub SENIOR+ w Jarczowie powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 i działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jarczowie. Został utworzony w celu aktywowania środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego, integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Jarczów. Klub dysponuje 30 miejscami. Mieści się przy ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów. Zajęcia w Klubie "Senior+" odbywają się  w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 13.00 do 20.00 Pomieszczenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

  Adres strony internetowej klubu:  www.facebook.com/seniorjarczow/

  Uczestnikami Klubu SENIOR+ mogą być osoby, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Jarczów. Uczestnictwo w zajęciach Klubu SENIOR+ jest dobrowolne i bezpłatne.

  Celem Klubu SENIOR+ jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto seniorzy mają możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych  i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy zabezpieczeni są przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

  Działania realizowane w obecnym roku są współfinansowane ze środków otrzymanych  od Wojewody Lubelskiego w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025. Edycja 2023.  

  Wójt Gminy Jarczów serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach w Klubie Senior+.

  Więcej informacji oraz wszelkie druki do pobrania dostępne są na stronie GOPS Jarczów:

  www.gopsjarczow.naszops.pl/klub-senior

  Czytaj Więcej o: Klub "Senior+
 • I sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 9 (2024-2029)

  ZAWIADOMIENIE

  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów,
  że zgodnie z Postanowieniem Nr 231/2024 Komisarza Wyborczego w Zamościu II z dnia 22 kwietnia 2024 r., 
  Komisarz Wyborczy w Zamościu II zwołuje na dzień 6 maja 2024 r. I sesję Rady Gminy Jarczów.

   

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Uchwalenie porządku obrad.
  5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy.
  7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

   

  Obrady rozpoczną się o godzinie 13:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie.

  Czytaj Więcej o: I sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 9 (2024-2029)