Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama gminy

Artykuły

 • „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2024

  Rozpoczynamy kolejną edycję programu
  „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

   

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
  FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
  „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”
  dla jednostek samorządu terytorialnego - edycja 2024

   

  Gmina Jarczów otrzymała dofinansowanie w wysokości
  130 396,80 zł.
  Całkowita wartość zadania
  130 396,80 zł. 
  Data podpisania umowy
  17 luty 2024r.
  Realizator zadania:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie
  Czytaj Więcej o: „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” - edycja 2024
 • XLIV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)

  ZAWIADOMIENIE
  Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
  23 lutego 2024 r.  o godzinie 10:00 , w Samorządowym Ośrodku Kultury
  w Jarczowie odbędzie się XLIV w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Jarczów.

   

  Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta
   o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
  5. Informacja na temat działalności Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej.
  6. Dyskusja
  7. Przerwa
  8. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w roku 2023.
  9. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jarczów na lata 2023-2025.
  10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2032 r. oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją przedmiotowych zadań.
  11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2023 rok.
  12. Dyskusja
  13. Zapytania i wnioski radnych.
  14. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
  15. Podjęcie uchwał:
   1. w sprawie udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Jarczów przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
   2. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
   3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów,
   4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu,
   5. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2025,
   6. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
   7. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028,
   8. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat a także trybu ich pobierania, oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru, zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich,
   9. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz dla kandydatów na strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jarczów,
   10. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
   11. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
  16. Sprawy różne.
  17. Zamknięcie  obrad.
  Czytaj Więcej o: XLIV sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 8 (2018-2023)