Portal Gminy Jarczów

Działania promocyjne

Foldery i opracowania książkowe:
 1. Opracowanie Powiat Tomaszowski (zdjęcia kościoła-cerkwii w Jarczowie i użytku ekologicznego Korhynie)
 2. Piękno Ziemi Naszej dawniej i dziś - historia Gminy Jarczów - zabytki i przyroda (wersja elektroniczna)
 3. 20 lat Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego 1990-2010 - podstawowe informacje o gminie Jarczów (str. 48)
 4. Przewodnik Krajoznawczo - Turystyczny - Powiat Tomaszowski (dwujęzyczny angielski i polski) - rys historyczny i zabytki
 5. Książka Mariana Burego - Na kresach wschodnich rubieży - zarys monograficzny gminy Jarczów
 6. Przewodnik Małe Ojczyzny w Unii Europejskiej (od str. 113 do str. 142) - zabytki przyroda
 7. Straże Powiatu Tomaszowskiego od str. 31 do 53 - historia Straży Pożarnych z terenu Gminy Jarczów
 8. Grafika R. Muchy na karcie pocztowej - zabytki gminy Jarczów - nakład 1500 szt. z roku 2009
 9. Iformator Turystyczny powiatu tomaszowskiego - zabytki, przyroda
 10. Folder - Smaki G6 - Smaki gminy Jarczów od str 2 do 4
 11. Folder - Baza rękodzielnictwa - Grzęda Sokalska - prace Pani Edyty Stonik z Jarczowa
 12. Folder sieć dystrybucji produktów lokalnych G6 - prace Pani Bartecka Jadwiga z Jarczów-Kolonii Drugiej i Pani Edyty Stonik z Jarczowa
 13. Folder Obrazy Natura 2000 - Dolina Szyszły, Dolina Sołokiji i Zlewni Górnej Huczwy
 14. Folder malarstwa Kazimierza Kubiszyna - pochodzącego z Jarczów-Kolonii Drugiej
 15. Folder 60-lecie Parafii św. Anny w Gródku
 16. Wydanie książkowe Piłkarska zamojszczyzna - str 70 i 123 Graf Chodywańce Seniorzy i Trampkarze
 17. Spacer Wirtualny - strona Grzędy sokalskiej (wirtualny spacer)
 18. Informator G6 Grzędy Sokalskiej - opis zabytków i przyrody
 19. Baza rękodzielnictwa - Grzęda Sokalska - prace Pani Edyty Stonik z Jarczowa
 20. Baza rękodzielnictwa Grzędy Sokalskiej - zdjęcia prac rękodzielnictwa gminy Jarczów
 21. Panorama współpracy LGD Lubelskiej i Podkarpackiej od strony 23 do 30 - ops zabytków i przyrody Gminy Jarczów
 22. Piękno Ziemi Naszej dawniej i dziś - historia Gminy Jarczów - zabytki i przyroda
 23. Zamojszczyzna pamięta i oskarża - str 82, 84 mogiły żołnierzy z II wojny światowej
Wygenerowano w sekund: 0.00
1,819,327 Unikalnych wizyt