Informacja Stowarzyszenia G6 Grzędy Sokalskiej
Dodane przez Admin dnia Marzec 31 2010 12:04:25

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje
o I naborze wniosków w 2010 roku
o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej"
w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:


  1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków - 90 000,00zł);

  2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków - 280 000,00zł);

  3. Małe projekty (limit dostępnych środków - 150 000,00zł);

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 12 kwietnia 2010 r. do 11 maja 2010 r. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej", Łaszczów, ul. Piłsudskiego 9, 22-650 Łaszczów. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku udostępnione są: na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl w zakładce - "Nabory Lokalnych Grup Działania", Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "G6 Grzędy Sokalskiej" www.stowarzyszenieg6.pl