Konsultacje społeczne ws. programu współpracy
Dodane przez Admin dnia Sierpień 06 2019 14:47:49
Wójt Gminy Jarczów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2020 rok"

Zaproszenie do udziału w konsultacjach oraz treść Zarządzenia Nr 70/19 Wójta Gminy Jarczów z dnia 6 sierpnia 2019 r. wraz z projektem programu