Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów o otwartym konkursie
Dodane przez Admin dnia Styczeń 22 2019 14:23:26
Wójt Gminy Jarczów ogłasza otwarty konkurs ofert
dotyczący powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej w 2019 roku
Treść ogłoszenia: www.ugjarczow.bip.lubelskie.pl