I Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023
Dodane przez Admin dnia Listopad 13 2018 14:07:02
ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
21 listopada 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się I w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II
w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmnin kadencji 2018 - 2023


Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Uchwalenie porządku obrad.
  5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Wybór wiceprzewodniczącego/cych Rady Gminy.
  7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie