Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów o złożonej ofercie w trybie pozakonkursowym
Dodane przez Admin dnia Październik 31 2018 14:49:40
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów o ofercie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarczowie złożonej w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
pn: OSP Jarczów szkoli, uczy, pomaga - zadanie edukacyjne oraz szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa"
prowadzonym w okresie od 25.11.2018 do 31.12.2018r.


Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Jarczów: www.ugjarczow.bip.lubelskie.pl


Treść rozszerzona