Prace nad projektem uchwały ws. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
Dodane przez Admin dnia Październik 26 2018 10:59:13
Wójt Gminy Jarczów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019"stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/18 Wójta Gminy Jarczów z dnia 26 października 2018 r.

Więcej informacji