XXXIII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018
Dodane przez Admin dnia Październik 08 2018 12:00:30
ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
12 października 2018r.
o godzinie 12:00
odbędzie się XXXIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jarczów za okres 2014-2018.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za okres 2014-2018.
 7. Informacja o realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017-2018 w gminie Jarczów.
 8. Informacja w złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy za 2017 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wnioski radnych.
 11. Dyskusja.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 14. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie