Zagrożenie pożarowe w lasach
Dodane przez Admin dnia Wrzesień 04 2018 14:13:28
ZAGROŻENIE POŻAROWE W LASACH

W związku występowaniem w 2018r. większej niż w latach ubiegłych liczby pożarów w lasach, w tym w przeważającej większości w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa przypominamy o konieczności realizacji przez właścicieli i zarządców wspomnianych lasów, obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. oraz rozporządzenia ministra środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.