Zmiana stawki za odprowadzanie ścieków
Dodane przez Admin dnia Czerwiec 19 2018 08:56:13
W związku ze zmianą stawki za odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej przez Wody Polskie Lublin od dnia 23.06.2018r. będzie obowiązywać tylko stawka za m3 ścieków dostarczanych do kanalizacji a nie od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie. W związku z tym dostawcy ścieków, którzy pobierają wodę z własnych ujęć muszą zamontować na tych ujęciach wodomierze, które zostaną zaplombowane i będą odczytywane przez pracowników gminy. Odczyty wodomierzy poboru wody pozwolą obliczyć ilość odprowadzanych ścieków.
Gmina proponuje aby po stronie mieszkańca pozostał zakup wodomierza a montażu nieodpłatnie dokonają pracownicy gminy.
Ustala się termin zamontowania wodomierzy do dnia 01 lipca 2018r.