XXIX Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018
Dodane przez Admin dnia Maj 11 2018 11:06:24
ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
18 maja 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXIX w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej (materiał znajduje się do wglądu u Przewodniczącego Rady Gminy).
 9. Dyskusja.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
  3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w roku 2018,
  4. rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydania zezwolenia na możliwość spożywania alkoholu o zawartości do 4,5 % oraz piwa w wyznaczonym miejscu publicznym – podjęcie stosownej uchwały,
  5. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie