Konsultacje w sprawie "Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018"
Dodane przez Admin dnia Wrzesień 26 2017 09:16:39
Wójt Gminy Jarczów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018"stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/17 Wójta Gminy Jarczów z dnia 26 września 2017 r.

Zaproszenie do konsultacji
Zarządzenie Wójta
Projekt Programu współpracy
Formularz zgłaszania opinii