II Sesja Rady Gminy - złożenie ślubowania przez Wójta
Dodane przez Admin dnia Grudzień 08 2010 11:12:47
ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
14 grudnia 2010r.
o godzinie 10:00
odbędzie się II w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez radnych nieobecnych na I sesji Rady Gminy.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy i ustalenie przedmiotu ich działania.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustalenia opłat za świadczenie w Gminnym Przedszkolu w Jarczowie,
  2. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 9. Dyskusja.
 10. Zamknięcie obrad.


Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie