Internet w Twoim zasięgu (II nabór)
Dodane przez Admin dnia Sierpień 30 2010 12:43:51
„INTERNET W TWOIM ZASIĘGU”
Wójt Gminy Jarczów ogłasza drugi nabór wniosków w ramach projektu „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” realizowanym przy współudziale Gminy Jarczów, współfinansowanym w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Regulamin i Wniosek zgłoszeniowy dostępne są:
w Urzędzie Gminy Jarczów (pok. Nr 9)
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie (pok. Nr 12)
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Regulamin, Wniosek

Wnioski wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku przyjmowane będą w dniach 30.08.2010r. do 15.09.2010r.