Internet w Twoim zasięgu
Dodane przez Admin dnia Lipiec 09 2010 14:39:49
„INTERNET W TWOIM ZASIĘGU”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jarczów do udziału w projekcie „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” realizowanym przy współudziale Gminy Jarczów, współfinansowanym w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Wniosek

W dniu 2 sierpnia 2010r. komisja w składzie Jerzy Zawiślak, Aneta Mękal i Paweł Sroga zweryfikowała złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym w wyniku czego utworzona została lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do udzielenia wsparcia w ramach projektu "Internet w Twoim zasięgu" poniżej lista do pobrania:

Lista rankingowa