Portal Gminy Jarczów

Informacja o wolnych miejscach na szkoleniu: "OZE- Szansa na Innowacyjne Rolnictwo"

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne szkolenie „OZE- Szansa na Innowacyjne Rolnictwo”, które jest organizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w dniu 21.03.2019 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
Rejestracja odbywa się do 20.03.2019 r. pod numerami telefonów znajdujących się na ulotce.
Ulotka dotycząca szkolenia

III Gminny Festiwal Piosenki Ekologicznej

Szkolenie 13 marca 2019r.

Zmiana terminu składania wniosków o zwrot akcyzy

Informujemy że w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyjątkowo w 2019 r. pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego został przedłużony do dnia 31 marca (w związku z tym, że 31 marca wypada w niedzielę wnioski ostatecznie można będzie złożyć 1 kwietnia 2019r.)

W związku z powyższym wnioski można składać dodatkowo w okresie:
do dnia 1 kwietnia 2019 r. - wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Treść ustawy wprowadzającej tą zmianę

Bezpłatne szkolenie "OZE- Szansa na Innowacyjne Rolnictwo"

Dzień Kobiet 2019

XII Memoriał Jana Kostura

V Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
27 lutego 2019r.
o godzinie 9:00
odbędzie się V w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji, oraz:
  1. informacja o zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”,
  2. informacja o dofinansowaniu zakupu samochodu służbowego dla KPP w Tomaszowie Lubelskim.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2018r.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy do wystawiania poleceń wyjazdów służbowych dla Przewodniczącego Rady Gminy,
  • w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zamość, (w zakresie korzystania z Izby Wytrzeźwień),
  • w sprawie zmian w Uchwale Nr XIV/73/08 Rady Gminy Jarczów z dnia 14 lutego 2008 roku dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu,
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarczów oraz ustalenie ich obwodów,
  • w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jarczów,
  • w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jarczów,
  • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • w sprawie zmian w uchwale Nr III/15/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 11. Sprawy różne
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Zaproszenie do współpracy

Zapraszamy wszystkich rolników z terenu Gminy do współpracy
z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Lublinie

www.oschr.pl

Miejsce przyjazne turystom w Rogóźnie

Rusza nowa inwestycja w Rogóźnie. Dzięki nowemu zagospodarowaniu terenu zbiornika wodnego w Rogóźnie (gmina Tomaszów Lubelski) miejsce będzie wspaniale przygotowane dla turystów jak i wędkarzy.

Inwestycja zostanie zakończona w 2019 r. W ramach operacji zostaną wykonane: promenada drewniana z miejscami do odpoczynku, wiata z miejscem na ognisko, pomosty z ławkami wchodzące w głąb zbiornika wodnego, elementy małej infrastruktury tj.: ławki drewniane, tablice edukacyjne, kosze na śmieci, nawierzchnia żwirowa.


Źródło: http://roztoczewita.pl/miejsce-przyjazne-turystom-w-rogoznie/

Bajkowe Ferie Zimowe 15-22.02.2019r. w SOK Jarczów

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,644,529 Unikalnych wizyt