Portal Gminy Jarczów

Foprum organizacji pozarządowych

Dnia 7 maja 2010 roku w Tarnawatce odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych.

Głównym organizatorem Forum Organizacji Pozarządowych jest firma INPLUS CONSULTIG Iwona Przewor, a współorganizatorem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice

Informacja Stowarzyszenia G6 Grzędy Sokalskiej


Samorząd Województwa Lubelskiego informuje
o I naborze wniosków w 2010 roku
o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej"
w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:


  1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków - 90 000,00zł);

  2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków - 280 000,00zł);

  3. Małe projekty (limit dostępnych środków - 150 000,00zł);

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 12 kwietnia 2010 r. do 11 maja 2010 r. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej", Łaszczów, ul. Piłsudskiego 9, 22-650 Łaszczów. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku udostępnione są: na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl w zakładce - "Nabory Lokalnych Grup Działania", Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "G6 Grzędy Sokalskiej" www.stowarzyszenieg6.pl

Kolektory słoneczne


Gmina Jarczów zamierza ubiegać się o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu wykorzystania naturalnych źródeł energii słonecznej tj. Instalację kolektorów słonecznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet 9.4 Infrastruktura Energetyki Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna.

W związku z powyższym prosi się zainteresowanych udziałem w w/w projekcie w terminie do dnia 31 marca 2010 roku do zgłoszenia się do Urzędu Gminy w Jarczowie w celu wypełnienia stosownej deklaracji (pokój nr 3 lub 9). Dotyczy również osób, które już wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie.

Druk deklaracji po pobraniu ze strony internetowej naszego urzędu wypełnioną należy dostarczyć do Urzędu Gminy (do pokoju nr 3 lub 9).

Pliki do pobrania: www.gmina-jarczow.pl/deklaracja.doc

Obwieszczenia Wójta Gminy Jarczów

Obwieszczenia Wójta Gminy Jarczów dotyczące:

  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji farm wiatrowych na terenie sołectwa: Nowy Przeorsk, Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec, Gródek Kolonia, Wierszczyca, Gródek, Łubcze Treść Obwieszczenia Wójta

  • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla realizacji farm wiatrowych na terenie sołectwa: Nowy Przeorsk, Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec, Gródek Kolonia, Wierszczyca, Gródek, Łubcze Treść Obwieszczenia Wójta

Wyniki Turnieju "Ferie na trzeźwo"

Turniej „Ferie na trzeźwo” został przeprowadzony w dniu 26.02.2010 roku w Wierszczycy. W turnieju wzięło udział 23 uczestników zarówno ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i średnich.

Zapraszamy do obejrzenia galerii: Ferie na trzeźwo

Turniej tenisa stołowego

W dniu 26 lutego 2010 r. od godziny 15:00
odbędzie się cykliczny turniej w tenisa stołowego i inne gry zręcznościowe w Wierszczycy pod hasłem
"FERIE NA TRZEŹWO"

Na który zapraszają organizatorzy:

Prezes UKS Jaskółka - Piotr Kowalski

Prezes GLKS GRAF Chodywańce - Mariusz Malec

Zaproszenie - Świetlica dla dzieci i młodzieży

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej w ramach PPWOW

Organizacja i prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarczów.

Zaproszenie - Izba Tradycji

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej w ramach PPWOW
Nazwa usługi:
Organizacja i prowadzenie Gminnej Izby Tradycji

Święto Pieczonego Ziemniaka

W imieniu Samorządowego Ośrodka Kultury serdecznie zapraszamy na "Święto Pieczonego Ziemniaka", które odbędzie się dnia 27 września o godz. 14:00 w Jarczowie na placu przy Samorządowym Ośrodku Kultury.

Program:

  • występy zespołów śpiewaczych z tereny gminy Jarczów

  • występy dzieci z ogniska muzycznego działającego przy SOK Jarczów w ramach świetlicy środowiskowej

  • konkursy, plac zabaw dla dzieci

  • zabawa taneczna z zespołem "INWAZJA"

  • stół biesiadny z potrawami z ziemniaka, potrawy z grilla


SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Święto Współfinansowane ze środków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej"

Dożynki 2009

W dniu 23 sierpnia odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki w miejscowości Chodywańce
Wygenerowano w sekund: 0.00
1,709,736 Unikalnych wizyt