Portal Gminy Jarczów

I Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
2 grudnia 2010r.
o godzinie 09:00
odbędzie się I w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym tematem porządku obrad będzie:
1) złożenie ślubowania przez radnych,
2) ukonstytuowanie się Rady Gminy.

Obrady prowadzone będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów

Uprzejmie informujemy, że Gmina Jarczów uzyskała dofinansowanie zadania pod nazwą: "Zagospodarowanie centrum miejscowości Jarczów" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego "Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013"

Kwota dofinansowania: 339 500,00 zł
Całkowita wartość tej operacji: 628 913,36 zł


Lista operacji - pobierz
Ogłoszenie na stronach Lubelskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich www.prow.lubelskie.pl

"Aktywni Obywatele - Aktywne Obywatelki"

W dniu 8 listopada w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się uroczyste seminarium połączone z otwarciem Punktu Porad Prawnych i Obywatelskich w Tomaszowie Lubelskim i w Biłgoraju. Zapraszamy do udziału w seminarium oraz do korzystania z bezpłatnych porad świadczonych w ramach PPPiO


Fundacja Aktywności Obywatelskiej w partnerstwie z Gminą Biłgoraj, Gminą Tomaszów Lubelski oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego NIWA realizuje projekt pt. „Aktywni Obywatele – Aktywne Obywatelki”, w ramach którego mieszkańcy i podmioty z powiatów biłgorajskiego i tomaszowskiego będą mogli korzystać od listopada br. do końca lipca 2013 roku z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

W ramach projektu z porad korzystać będą mogły zarówno osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, jak i podmioty administracji publicznej. Funkcjonowanie punktu porad w Tomaszowie Lubelskim zainaugurowane zostanie uroczystym seminarium, które odbędzie się: 8 listopada br od godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Tomaszowie Lubelskim W ramach seminariów przewidziane są następujące prelekcje:
• Porady prawne i obywatelskie – kto może skorzystać, jak możemy pomóc?
• Jak założyć stowarzyszenie lub fundację?
• Jak działać zgodnie z prawem w organizacji pozarządowej? – odpowiedzialność prawna osób wchodzących do zarządów i organów nadzorujących w NGO.
Udział w seminariach jest bezpłatny. Program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej.

Program seminarium Tomaszów Lubelski
Formularz seminarium Tomaszów Lubelski

Formularze prosimy przesłać mailem lub faxem do dnia 4 listopada br włącznie:
Fundacja Aktywności Obywatelskiej, tel./fax. 81 532 25 52, emailem: fundacja-fao@o2.pl
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Internet w Twoim zasięgu (II nabór)

„INTERNET W TWOIM ZASIĘGU”
Wójt Gminy Jarczów ogłasza drugi nabór wniosków w ramach projektu „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” realizowanym przy współudziale Gminy Jarczów, współfinansowanym w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Regulamin i Wniosek zgłoszeniowy dostępne są:
w Urzędzie Gminy Jarczów (pok. Nr 9)
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarczowie (pok. Nr 12)
oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Regulamin, Wniosek

Wnioski wraz z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku przyjmowane będą w dniach 30.08.2010r. do 15.09.2010r.

Zaproszenie na Dożynki

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości Dożynek Gminno Parafialnych Jarczów 2010, które odbędą się dnia 22 sierpnia 2010 roku w Jarczowie.
Program uroczystości:
11:00 - Msza święta w kościele parafialnym w Jarczowie
12:30 - Przemarsz korowodu na plac przy SOK w Jarczowie
13:00 - Przemówienia okolicznościowe
13:30 - Część artystyczna
15:00 - Wspólna biesiada uczestników dożynek

Uroczystość dożynkowa jest współfinansowana ze środków operacji "Propagowanie kultury ludowej poprzez wzmacnianie potencjału zespołów śpiewaczych z terenu Gminy Jarczów oraz organizację imprezy promującej dziedzictwo kulturowe" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1/413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów.

Powszechny Spis Rolny

W roku 2010 we wszystkich krajach Unii Europejskiej (UE) są przeprowadzane powszechne spisy rolne. Również Polska zgodnie z ustawą z 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040), od 1 września do 31 października br. przeprowadzi Powszechny Spis Rolny 2010 (PSR 2010). Spis ten ma dla Polski szczególne znaczenie. Jest to bowiem pierwszy spis rolny po przystąpieniu naszego kraju do UE. Dane uzyskane z PSR 2010 umożliwią obiektywną ocenę sytuacji rolnictwa polskiego i obszarów wiejskich po włączeniu Polski do wspólnego rynku europejskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące PSR 2010 znajdziecie Państwo na stronach internetowych statystyki publicznej (www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl), tj. na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, jak i Urzędów Statystycznych w poszczególnych województwach.

Spis będzie przeprowadzany głównie poprzez Rachmistrzów spisowych którzy wyruszą w teren od 8 września od tego dnia również rozpoczną pracę ankieterzy telefoniczni. Więcej informacji: Ulotka
Rachmistrzami spisowymi w naszej Gminie są:
Pani Magdalena Żurawska
Pani Aleksandra Prus
Pan  Ireneusz Wojnarski
Pani Agnieszka Grabska

Istnieje również możliwość od 1 września do 31 października dokonania tzw. samospisu przez internet szczegóły: Ulotka na temat samospisu

Udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy.

Projekt współpracy straży pożarnych


Gmina Jarczów przystąpiła do realizacji projektu
"Współpraca straży pożarnych powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego."

Projekt ten będzie realizowany w latach 2010-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Do projektu przystąpiły wszystkie gminy z Powiatu Tomaszowskiego.

Projekt zakłada realizację następujących przedsięwzięć:
 1. Wizyty studyjne delegacji strażaków i samorządowców, wymiana doświadczeń między partnerami.
 2. Organizowanie szkoleń i ćwiczeń dla jednostek straży pożarnych i służb współdziałających.
 3. Organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych, koncertów strażackich orkiestr dętych, obchodów Dnia Strażaka, festynów strażackich, konkursów plastycznych i turniejów wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.
 4. Wydawnictwa okolicznościowe, kultywowanie tradycji pożarniczych oraz promocja zasad bezpieczeństwa pożwrowego w środowiskach lokalnych
W ramach projektu Gmina Jarczów uzyskała środki w wysokości 40 000 zł do wykorzystania 20 000zł w roku 2010 oraz 20 000 zł w roku 2011.

Internet w Twoim zasięgu

„INTERNET W TWOIM ZASIĘGU”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jarczów do udziału w projekcie „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” realizowanym przy współudziale Gminy Jarczów, współfinansowanym w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Wniosek

W dniu 2 sierpnia 2010r. komisja w składzie Jerzy Zawiślak, Aneta Mękal i Paweł Sroga zweryfikowała złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym w wyniku czego utworzona została lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do udzielenia wsparcia w ramach projektu "Internet w Twoim zasięgu" poniżej lista do pobrania:

Lista rankingowa

Zaproszenie - Dzieciniec

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Jarczów  uzyskała dodatkową dotację w wysokości 15 469,20 PLN na realizację dodatkowych działań wynikających z planu utrwalania. Kwotę tą przeznacza na realizację niżej określonej usługi:

„Organizacja i prowadzenie dziecińca dla minimum 25 dzieci z terenu gminy Jarczów w wieku od lat 5 do 12.”

Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert - pobierz
2. Wzór oferty - pobierz
3. Wzór sprawozdania - pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

Organizacja i prowadzenie Dziecińca.

Komisja w dniu 19 lipca 2010 roku wybrała ofertę Gminnego Przedszkola w Jarczowie. Usługa realizowana jest od 20 lipca 2009r. do 14 sierpnia 2009r. Umowa została podpisana 20 lipca 2010 roku. Wartość realizowanej usługi to 15 469,20 zł

III Gmine Święto Sportu

ZAPROSZENIE NA III GMINNE SWIETO SPORTU
które odbedzie się w dniu 27 czerwca 2010 roku na boisku
w Wierszczycy.

Organizatorzy imprezy:
Urząd Gminy w Jarczowie, GLKS Graf Chodywance i Samorzadowy Osrodek Kultury w Jarczowie.

Program:

 1. 11.00 – turniej piłki nożnej.

 2. 12.00 – turniej piłki siatkowej.

 3. Od godz. 14.00:

  • Blok imprez sportowo rekreacyjnych

  • Konkursy oraz wiele innych atrakcji dla najmłodszych.

  • Konkursy dla uczestników.

  • Pokazy sprzętu straży granicznej, straży pożarnej i policji.

  • Występ zespołu młodzieżowego z Jarczowa

 4. 15:00 Występ zespołu „Veegas” (w plenerze)

 5. 20:00 – zabawa taneczna z zespołem „Veegas” 6. Serdecznie zapraszamy!!!

Dzień Dziecka

Dnia 2 czerwca 2010r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie we współpracy z Gminną Biblioteką oraz z Zespołem Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Jarczowie zorganizował obchody Dnia Dziecka. w szkole dla gimnazjum zorganizowano zawody sportowe, w budynku SOK odbyły się występy dzieci ze szkoły podstawowej.

W ramach projektu Świetlica Środowiskowa realizowanego przez SOK ze środków PPWOW wynajęto plac zabaw, zorganizowano wycieczkę Poturzyn - Hrubieszów, zapewniono poczęstunek dla dzieci.
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,709,708 Unikalnych wizyt