Portal Gminy Jarczów

Konkurs "Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego"

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Najlepsze Energetyczne Partnerstwa Województwa Lubelskiego” organizowanym w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”. Realizacja Konkursu jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego.

III Powiatowy Piknik Sołtysów

Stowarzyszenie - Zrzeszenie Sołtysów RP w Tomaszowie Lubelskim
Wójt GMiny Jarczów, Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie
Starosta Tomaszowski


Zapraszają
na
III Powiatowy Piknik Sołtysów

który odbędzie się dnia 25 września 2011 roku
w JarczowieProgram:
11:00 – Msza Święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jarczowie
12:15 – zwiedzanie zabytkowej cerkwi pw. Św. Mikołaja
12:30 – część oficjalna
13:00 – część artystyczna:
 • Zespół Bravo
 • Rapsodia – chór nauczycieli z Lubyczy Królewskiej
 • Zespoły KGW z Gminy Jarczów – "Jarczowianki" z Jarczowa, "Uśmiech" z Jarczowa - Kolonii Pierwszej, "Czerwona Jarzębina" z Jarczowa – Kolonii Drugiej

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego

VIII Sesja Rady Gminy

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
15 września 2011r.
o godzinie 9:00
odbędzie się VIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarczów za pierwsze półrocze 2011 roku.
 9. Uchwalenie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie.
 10. Dyskusja
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przystąpienia przez Gminę Jarczów do projektu partnerskiego pod nazwą „Transgraniczne partnerstwo-bezpieczne środowisko”,
  2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr III/9/10 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.
 13. Zamknięcie obrad.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obradach.

Dozynki 2011

W dniu 28 sierpnia w miejscowości Gródek odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne połączone z Jubileuszem 95-lecia OSP Gródek.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:00 Mszą Świętą dziękczynną za zebrane plony, następnie wszyscy uczestnicy przeszli Korowodem Dożynkowym na plac przy Szkole Podstawowej w Gródku.
Starościną tegorocznych dożynek była Pani Elżbieta Kaczkowska z Gródka a starostą Pan Zenon Biszko z Korhyń.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił Wójt Gminy Jarczów Zdzisław Wojnar. Historię OSP Gródek przedstawił Komendant Gminny, Prezes OSP Gródek Sławomir Czok. Zostały wręczone medale i odznaczenia strażackie za zasługi dla pożarnictwa. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu zespołów śpiewaczych z tereny Gminy.
Po zakończeniu części artystycznej odbył się konkurs z nagrodami rzeczowymi „Z wiatrem za pan brat” zorganizowany przez firmę EDP Renewables inwestora farmy wiatrowej Kresy oraz pokazy sprzętu Straży Granicznej w Hrebennem oraz Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim

Zdjęcia z dożynek

Miejsca wyznaczone na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Zmiana adresu LAWP

Uprzejmie informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dniem 1 października 2011 zmienia swoją siedzibę.

Nowy Adres:
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin

Zaproszenie na Dożynki 2011

Rada Gminy Jarczów
Wójt Gminy Jarczów
Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Gródku
Ochotnicza Straż Pożarna w Gródku


Zapraszają
na

Dożynki Gminno - Parafialne
połączone z
Jubileuszem 95- lecia powstania OSP Gródek
Które odbędą się dnia 28 sierpnia 2011r.
na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Gródku


Szczegółowy program:
Plakat w formacie *.pdf
Plakat jako plik graficzny

Energetyczni kreatorzy zmian

Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii to szansa na rozwój gospodarczy Lubelszczyzny. To niepowtarzalna szansa na lepszą jakość życia nie tylko dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń.         

Spis Kontrolny

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.

Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Zgodnie z Art. 9. 1. Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi dotyczących danych określonych w ustawie i załączniku do rozporządzenia nr 763/2008, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3 i 4.”

Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.

Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.

Infolinia czynna: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18.

800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.
Jednocześnie uprzejmie informuje, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

Rajd Rowerowy po Grzędzie Sokalskiej

Zapraszamy


na


IV Wojewódzki Rajd Rowerowy
po Grzędzie Sokalskiej,
który odbędzie się w dniach 18 i 19 czerwca 2011r.Trasa rajdu - 33 km: Wierszczyca – Gródek – Wola Gródecka – Hopkie – Bukowiec – Rezerwat Lipowy – Typin – Podhorce – Nowa Wieś – Nedeżów – Wierszczyca


 1. Miejsce startu i mety – zbiórka uczestników w dniu 18 czerwca o godz.12.00 przy Szkole Podstawowej w Wierszczycy.
 2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 18.06.2011r. na adres; e-mail: usmiech.zycia@wp.pl, listownie, telefonicznie lub osobiście w biurze rajdu.


PROGRAM RAJDU w dniu 18.06.2011r.
12.00 – 12.30 - odprawa przed startem,
12.35 - zamknięcie listy zgłoszeń do rajdu,
12.45 - otwarcie rajdu,
13.00 - start Rajdu,
16.00 - zamknięcie trasy,
16.30 - spotkanie integracyjne, ognisko
19 czerwca 2011r. – Gminne Święto Sportu na które zapraszamy uczestników Rajdu.


Organizator:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia”
tel. 785809662, e-mail: usmiech.zycia@wp.pl

„Zadanie realizowane ze środków finansowych Województwa Lubelskiego”
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,709,514 Unikalnych wizyt