Portal Gminy Jarczów

Internet w Twoim zasięgu

„INTERNET W TWOIM ZASIĘGU”

Zapraszamy mieszkańców Gminy Jarczów do udziału w projekcie „Internet w Twoim zasięgu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim” realizowanym przy współudziale Gminy Jarczów, współfinansowanym w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Pliki do pobrania:
Regulamin
Wniosek

W dniu 2 sierpnia 2010r. komisja w składzie Jerzy Zawiślak, Aneta Mękal i Paweł Sroga zweryfikowała złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym w wyniku czego utworzona została lista rankingowa osób, które zakwalifikowały się do udzielenia wsparcia w ramach projektu "Internet w Twoim zasięgu" poniżej lista do pobrania:

Lista rankingowa

Zaproszenie - Dzieciniec

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Jarczów  uzyskała dodatkową dotację w wysokości 15 469,20 PLN na realizację dodatkowych działań wynikających z planu utrwalania. Kwotę tą przeznacza na realizację niżej określonej usługi:

„Organizacja i prowadzenie dziecińca dla minimum 25 dzieci z terenu gminy Jarczów w wieku od lat 5 do 12.”

Dokumenty do pobrania:
1. Zaproszenie do składania ofert - pobierz
2. Wzór oferty - pobierz
3. Wzór sprawozdania - pobierz

Rozstrzygnięcie konkursu

Organizacja i prowadzenie Dziecińca.

Komisja w dniu 19 lipca 2010 roku wybrała ofertę Gminnego Przedszkola w Jarczowie. Usługa realizowana jest od 20 lipca 2009r. do 14 sierpnia 2009r. Umowa została podpisana 20 lipca 2010 roku. Wartość realizowanej usługi to 15 469,20 zł

III Gmine Święto Sportu

ZAPROSZENIE NA III GMINNE SWIETO SPORTU
które odbedzie się w dniu 27 czerwca 2010 roku na boisku
w Wierszczycy.

Organizatorzy imprezy:
Urząd Gminy w Jarczowie, GLKS Graf Chodywance i Samorzadowy Osrodek Kultury w Jarczowie.

Program:

 1. 11.00 – turniej piłki nożnej.

 2. 12.00 – turniej piłki siatkowej.

 3. Od godz. 14.00:

  • Blok imprez sportowo rekreacyjnych

  • Konkursy oraz wiele innych atrakcji dla najmłodszych.

  • Konkursy dla uczestników.

  • Pokazy sprzętu straży granicznej, straży pożarnej i policji.

  • Występ zespołu młodzieżowego z Jarczowa

 4. 15:00 Występ zespołu „Veegas” (w plenerze)

 5. 20:00 – zabawa taneczna z zespołem „Veegas” 6. Serdecznie zapraszamy!!!

Dzień Dziecka

Dnia 2 czerwca 2010r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie we współpracy z Gminną Biblioteką oraz z Zespołem Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Jarczowie zorganizował obchody Dnia Dziecka. w szkole dla gimnazjum zorganizowano zawody sportowe, w budynku SOK odbyły się występy dzieci ze szkoły podstawowej.

W ramach projektu Świetlica Środowiskowa realizowanego przez SOK ze środków PPWOW wynajęto plac zabaw, zorganizowano wycieczkę Poturzyn - Hrubieszów, zapewniono poczęstunek dla dzieci.

Foprum organizacji pozarządowych

Dnia 7 maja 2010 roku w Tarnawatce odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych.

Głównym organizatorem Forum Organizacji Pozarządowych jest firma INPLUS CONSULTIG Iwona Przewor, a współorganizatorem Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice

Informacja Stowarzyszenia G6 Grzędy Sokalskiej


Samorząd Województwa Lubelskiego informuje
o I naborze wniosków w 2010 roku
o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "G6 Grzędy Sokalskiej"
w ramach Działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:


 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków - 90 000,00zł);

 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków - 280 000,00zł);

 3. Małe projekty (limit dostępnych środków - 150 000,00zł);

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 12 kwietnia 2010 r. do 11 maja 2010 r. Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "G 6 Grzędy Sokalskiej", Łaszczów, ul. Piłsudskiego 9, 22-650 Łaszczów. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00.
Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku udostępnione są: na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl w zakładce - "Nabory Lokalnych Grup Działania", Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "G6 Grzędy Sokalskiej" www.stowarzyszenieg6.pl

Kolektory słoneczne


Gmina Jarczów zamierza ubiegać się o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu wykorzystania naturalnych źródeł energii słonecznej tj. Instalację kolektorów słonecznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet 9.4 Infrastruktura Energetyki Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna.

W związku z powyższym prosi się zainteresowanych udziałem w w/w projekcie w terminie do dnia 31 marca 2010 roku do zgłoszenia się do Urzędu Gminy w Jarczowie w celu wypełnienia stosownej deklaracji (pokój nr 3 lub 9). Dotyczy również osób, które już wyraziły chęć uczestnictwa w projekcie.

Druk deklaracji po pobraniu ze strony internetowej naszego urzędu wypełnioną należy dostarczyć do Urzędu Gminy (do pokoju nr 3 lub 9).

Pliki do pobrania: www.gmina-jarczow.pl/deklaracja.doc

Obwieszczenia Wójta Gminy Jarczów

Obwieszczenia Wójta Gminy Jarczów dotyczące:

 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji farm wiatrowych na terenie sołectwa: Nowy Przeorsk, Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec, Gródek Kolonia, Wierszczyca, Gródek, Łubcze Treść Obwieszczenia Wójta

 • przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla realizacji farm wiatrowych na terenie sołectwa: Nowy Przeorsk, Przewłoka, Nedeżów, Sowiniec, Gródek Kolonia, Wierszczyca, Gródek, Łubcze Treść Obwieszczenia Wójta

Wyniki Turnieju "Ferie na trzeźwo"

Turniej „Ferie na trzeźwo” został przeprowadzony w dniu 26.02.2010 roku w Wierszczycy. W turnieju wzięło udział 23 uczestników zarówno ze szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i średnich.

Zapraszamy do obejrzenia galerii: Ferie na trzeźwo

Turniej tenisa stołowego

W dniu 26 lutego 2010 r. od godziny 15:00
odbędzie się cykliczny turniej w tenisa stołowego i inne gry zręcznościowe w Wierszczycy pod hasłem
"FERIE NA TRZEŹWO"

Na który zapraszają organizatorzy:

Prezes UKS Jaskółka - Piotr Kowalski

Prezes GLKS GRAF Chodywańce - Mariusz Malec

Zaproszenie - Świetlica dla dzieci i młodzieży

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej w ramach PPWOW

Organizacja i prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Jarczów.
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,646,085 Unikalnych wizyt