Portal Gminy Jarczów

Aktualności

12.07.2018r.
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy, sołectw, wyborów
- Ogłoszenie o naborzeZarządzenie Wójta Gminy Jarczów w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie


Informacje dotyczące suszy 2018


Organizacja dyżuru wakacyjnego dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w 2018r.
Zarządzenie Wójta Gmiy Jarczów

3 maj 2018

III Majówka Maryjna

Informacja o projekcie i oferta OWES w Zamościu

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców 29.03.2018

Dnia 29.03.2018r. w godzinach 10.00 - 12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski przy ul. Lwowskiej 57
organizowane jest spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców
odnośnie dostępnych możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na rok 2018.
W programie spotkania między innymi oferta Dofinansowania na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców oraz Możliwość pozyskania wsparcia na rozwój działalności gospodarczej z funduszu pożyczkowego.

Rejestracja uczestników w godz. 10.00 - 10.10 przed spotkaniem.
Natomiast po spotkaniu możliwość konsultacji indywidualnych.

Informacje dotyczące ASF

Turniej piłki nożnej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Szczepienia lisów marzec 2018

XXVIII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
20 marca 2017r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXVII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Podział Gminy Jarczów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych – podjęcie stosownej uchwały,
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie za 2017 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w roku 2017.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 12. Dyskusja.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.,
  2. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
  3. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

"Cała Polska Bada Słuch"

Konsultacje społeczne poświęcone bezpieczeństwu

Ostrzeżenie o marznących opadach 06-07.03.2018r.

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,230,758 Unikalnych wizyt