Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Aktualności

Informacja GOPS Jarczów
W okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze ( 500+) przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00

Budowa drogi gminnej w miejscowości Nedeżów

XXI Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
20 czerwca 2017r.
o godzinie 12:00
odbędzie się XXI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. SPRAWOZDANIE Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wnioski radnych.
 9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 11. Zapoznanie się Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok.
 12. Zapoznanie się Rady Gminy z informacją o stanie mienia Gminy.
 13. Zapoznanie się Rady Gminy ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
 14. Zapoznanie się Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 15. Dyskusja.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 17. Przedstawienie informacji na temat Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 r. (materiał do wglądu znajduje się u Przewodniczącego Rady Gminy).
 18. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok.
 19. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
  2. w sprawie zmian w uchwale Nr XX/121/17 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
  3. w sprawie zmian w uchwale Nr XX/122/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 marca 2017 r w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola ,oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych,dla których organem prowadzącym jest Gmina Jarczów.
  4. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego , obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Jarczów
  5. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
  6. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 20. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Gminne Święto Sportu i Święto Wiatru 2017

Wywiad z Wójtem Gminy Jarczów

Apel do hodowców trzody chlewnej

Nakręć się na ochronę środowiska!

W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w konkursie.:
„Nakręć się na ochronę środowiska!”


Termin przesyłania prac konkursowych upływa 29 maja 2017r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w linku:
http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkurs-dla-mlodych-filmowcow-przedluzony/

Pismo w sprawie przymrozków na terenie woj. lubelskiego

3 Maj 2017

Najpopularniejszy dzielnicowy powiatu tomaszowskiego

Szczepienia lisów (zrzut szczepionki 23-28 kwietnia 2017)

Szkolenie organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim

OŚRODEK  SZKOLENIA  ZAWODOWEGO

OCHOTNICZYCH  HUFCÓW  PRACY

 22-600 Tomaszów Lubelski,  ul. Lwowska 120

 

                   tel. 502 032 088                                                              e-mail:  osz.tomaszowlubelski@ohp.pl

 

 

Ośrodek  Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje w ramach utrzymania rezultatów projektu  „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie:

Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną
wymianą butli gazowej

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1.     Wiek 18-25 lat

2.     Osoba niepracująca i nieucząca się

3.      Która ukończyła naukę na poziomie: gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej

 

Szkolenie jest bezpłatne! Zwracane są koszty dojazdu. Gwarantujemy ubezpieczenie, wyżywienie oraz badania lekarskie za które uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502-032-088 lub w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego ul. Lwowska 120, 22-600 Tomaszów Lubelski.

 

                                                                                                                 

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,071,397 Unikalnych wizyt