Portal Gminy Jarczów

VI Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
17 czerwca 2019r.
o godzinie 10:00
odbędzie się VI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Jarczów za rok poprzedni.
 10. Debata nad raportem o stanie Gminy Jarczów.
  1. Głosy radnych;
  2. Głosy mieszkańców.
 11. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
 12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jarczów oraz debata nad przedstawionym sprawozdaniem.
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Jarczów.
 15. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów.
 16. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 17. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 18. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 19. Dyskusja.
 20. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 21. Przerwa.
 22. Zapoznanie się Rady Gminy z wynikami audytu przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Jarczów.
 23. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 24. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 25. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jarczów,
  2. w sprawie zmian w uchwale Nr XI/77/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jarczów,
  3. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Jarczów na lata 2019-2022",
  4. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
  5. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarczów,
  6. w sprawie podjęcia programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w 2019 roku,
  7. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarczów,
  8. w sprawie zmian w uchwale Nr III/15/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
  9. inne uchwały.
 26. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkola

Zarządzenia w sprawie ogłoszenia konkursów znajdują się
na stronie BIP naszego Urzędu:
Ogłoszenia o konkursach

Ankietowe badania rolne

Ostrzeżenie IMGW o Burzach z gradem w dniu 20.05.2019r.

Majówka Maryjna 2019

Przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty do 31 maja 2019

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o przedłużeniu o dwa tygodnie terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych z PROW 2014-2020 oraz płatności obszarowych (zalesieniowych) z PROW 2007-2013 za rok 2019. Decyzja ta oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 31 maja 2019 r.

Z wnioskiem, by rolnikom dać dodatkowy czas na ubieganie się o dopłaty, wystąpiła do ministra Krajowa Rada Izb Rolniczych, uzasadniając go m.in. problemami pogodowymi.

W tym roku po raz drugi ARiMR przyjmuje wnioski za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Co roku o dopłaty ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Do 9 maja złożyli oni niespełna 740 tys. wniosków przez internet. Wraz z oświadczeniami do Agencji wpłynęło do piątku łącznie blisko 950 tys. formularzy.

ARiMR apeluje, by ze składaniem wniosków za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus nie czekać do ostatniej chwili. W razie jakichkolwiek wątpliwości rolnicy mogą zgłaszać się po pomoc w wypełnianiu dokumentów czy w sprawach związanych z obsługą techniczną aplikacji do biur powiatowych ARiMR. Czynna jest także infolinia – pod numerem 800 38 00 84 można uzyskać, np. informacje w przypadku problemów z zalogowaniem się do systemu.

Warto pamiętać, że kto złoży wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich obszarowych za 2019 r. do 31 maja może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości.

Szczegółowe informacje o aplikacji eWniosekPlus wraz z filmami instruktażowymi znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „eWniosekPlus”.Źródło: www.arimr.gov.pl

Trzeci nabór Zgłoszeń Lokalizacji - usuń azbest bezpłatnie


Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019r. do dnia 24.05.2019r.

Bezpieczni bez azbestu - film informacyjny projektu

Więcej in formacji na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl

Pliki do pobrania:
Zgłoszenie lokalizacji

Zmiana terminu odbioru odpadów

3 Maj 2019

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim w sprawie udzielania informacji o ASF

Internetowe Konto Pacjenta - (IKP)

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla sowich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko cześć funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do IKP możne uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:
 1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony,
 2. Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego
Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,573,445 Unikalnych wizyt