Portal Gminy Jarczów

Ostrzeżenie o burzach z gradem 11-13.07.2018r.

Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego "Ulhówek 2018"

Przekazanie informacji o badaniach terenowych na obszarze NATURA 2000


Galeria z zawodów strażackich 2018

Dnia 17 czerwca 2018 roku na boisku sportowym w Chodywańcach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Udział wzięło 8 jednostek z terenu gminy oraz 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

I miejsce zajęła jednostka OSP Jarczów

II miejsce zajęła jednostka OSP Jurów

III miejsce zajęła jednostka OSP Wierszczyca


Wśród Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:

I miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Jarczów „Szkoła”

II miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Jarczów „OSP”

III miejsce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Szlatyn


Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Jarczowa „Szkoła” zajęła I miejsce w Powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Lubyczy Królewskiej kwalifikując się na zawody wojewódzkie.

Dla pierwszych trzech jednostek zostały wręczone puchary i dyplomy dla pozostałych dyplomy oraz nagrody rzeczowe w formie upominków.


Link do galerii

Ostrzeżenie o burzach z gradem 21-22.06.2018r.

Ostrzeżenia meteorologiczne:
Burze z gradem
stopień: 2
prawdopodobieństwo: 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 30 mm, lokalnie, w wyniku sumowania opadu za cały okres, do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie 4/2018
Ważne:
Od: 2018-06-21 18:00:00
Do: 2018-06-22 03:00:00
synoptyk IMGW-PIB: Mateusz Barczyk
Czas wydania: 2018-06-21 07:51:00
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Źródło: www.pogodynka.pl - serwis informacyjny Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej

Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Wójt Gminy Jarczów uprzejmie informuje mieszkańców, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie tj. organ regulujący, decyzją nr LU.RET.070.1.159.2018.PW z dnia 08.06.2018r. ogłoszoną na BIP Wody Polskie dnia 15.06.2018r. zatwierdził taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dla Gminy Jarczów.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 25.06.2018r.

Załącznik: Decyzja nr LU.RET.070.1.159.2018.PW

Cykl spotkań Biznes Lubelskie - Tomaszów Lub. 26.06.2018r.


Zmiana stawki za odprowadzanie ścieków

W związku ze zmianą stawki za odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej przez Wody Polskie Lublin od dnia 23.06.2018r. będzie obowiązywać tylko stawka za m3 ścieków dostarczanych do kanalizacji a nie od ilości osób zamieszkałych w gospodarstwie. W związku z tym dostawcy ścieków, którzy pobierają wodę z własnych ujęć muszą zamontować na tych ujęciach wodomierze, które zostaną zaplombowane i będą odczytywane przez pracowników gminy. Odczyty wodomierzy poboru wody pozwolą obliczyć ilość odprowadzanych ścieków.
Gmina proponuje aby po stronie mieszkańca pozostał zakup wodomierza a montażu nieodpłatnie dokonają pracownicy gminy.
Ustala się termin zamontowania wodomierzy do dnia 01 lipca 2018r.

Zawody strażackie 2018


XXX Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
26 czerwca 2018r.
o godzinie12:00
odbędzie się XXX w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym punktem porządku obrad będzie:
  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok.
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.


Pozostałe tematy:
  1. podjęcie uchwał w różnych sprawach.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Zaproszenie na spotkanie autorskie "Cudze Chwalicie swego nie znacie"


Wygenerowano w sekund: 0.01
1,282,155 Unikalnych wizyt