Portal Gminy Jarczów

Ostrzeżenia meteorologiczne 10-11.08.2018

Dożynki 2018

Informacje o konkursie fotograficznym „Farmy wiatrowe w obiektywie”

Informacja o szkoleniu dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych 10.08.2018r.

W projekcie "Aktywne pograniczne" organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne (3 osoby z patronatem innej organizacji) mogą otrzymać 11 000 zł na swoje działania, wsparcie lokalnych animatorów oraz cykl szkoleń dotyczących profesjonalizacji organizacji, pozyskiwania środków oraz współpracy z biznesem.

Szkolenie w Gminie Jarczów zaplanowane jest na Piątek 10.08.2018r. na godzinę 09:00

Ostrzeżenie o upałach 08-11 sierpnia 2018

XXXI Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
14 sierpnia 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXXI w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Dyskusja.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  2. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy,
  3. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jarczów,
  4. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 11. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informacja LIR dot. Zatrudniania pracowników w gosp. rolnym do prac sezonowych

Ostrzeżenie o burzach z gradem 01.08.2018r.

Wakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi

Zbiórka krwi odbędzie się w środę, 22 sierpnia 2018 roku w godzinach 8.30-14.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4). Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego.

Wszystkich chętnych wraz z dokumentem tożsamości zapraszamy do honorowego oddawania krwi w siedzibie Urzędu.

Pismo z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
Pismo RCiCK w Lublinie

  


Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - info o pożyczkach ministerialnych

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej w Polsce Wschodniej. Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i około turystycznej, mające siedzibę i prowadzące działalność  na terenie 5 województw Polski Wschodniej (tj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko - mazurskiego). Wartość jednostkowej pożyczki to maksymalnie 500 tys. zł. Dodatkowe ułatwienia (m.in. dodatkowa obniżka oprocentowania, brak wymaganego wkładu własnego) zostały przewidziane dla obiektów mających status Miejsc Przyjaznych Rowerzystom położonych wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (www.greenvelo.pl).

Informacja PPW

Więcej informacji znajduje się na stronach:
- Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: www.miir.gov.pl/turystyka
- Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-rozwoju-firm/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/

Inauguracja siłowni zewnętrznej w Jarczowie

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,316,026 Unikalnych wizyt