Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Aktualności

Informacja GOPS Jarczów
W okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze ( 500+) przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00

Ostrzeżenie o silnym wietrze 05.10.2017

Zaproszenie na spotkanie z ekspertem ZUS

Zapraszamy na spotkanie
z ekspertem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

spotkanie odbędzie się 9 października 2017r. w godz. 9:00-12:00
w Urzędzie Gminy w Jarczowie, sala konferencyjna pok. 21

ekspert ZUS
 • wyjaśni zasady przyznawania emerytury,
 • poinformuje od czego zależy wysokość emerytury,
 • przekaże informacje, które mogą być pomocne w wyborze najlepszego momentu przejścia na emeryturę.

jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o emeryturę, to doradca:
 • wskaże jakie dokumenty musisz przygotować,
 • pomoże skompletować i wypełnić wniosek.

Konsultacje w sprawie "Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018"

Wójt Gminy Jarczów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2018"stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/17 Wójta Gminy Jarczów z dnia 26 września 2017 r.

Zaproszenie do konsultacji
Zarządzenie Wójta
Projekt Programu współpracy
Formularz zgłaszania opinii

Zakończenie Remontu mogiły zbiorowej ludności cywilnej zamordowanej przez bandę UPA w Gródku

Wójt Gminy Jarczów informuję, że zakończono remont mogiły zbiorowej zbiorowej ludności cywilnej zamordowanej przez bandę UPA w Gródku.

Zadanie zostało "Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Mogiła po wykonaniu remontu:

Informacja dla hodowców drobiu - wrzesień 2017

78 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - Zamość 27.09.2017

Wzorowa Łazienka

Na wniosek:

Podmiot Składający Petycję:
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
www.gmina.pl
www.samorzad.pl
Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

Publikujemy treść petycji dotyczącej rozpoczętej dnia 21 sierpnia IV edycji Programu "Wzorowa Łazienka”. Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem URL: www.wzorowalazienka.pl

Treść Petycji
Informacje o 4 edycji programu
Regulamin programu
Logo programu Zdjęcie Szkoła Podstawowa w Łosicach
Zdjęcie Szkoła Podstawowa w Sarnakach

Zrzut szczepionki

Komunikat KOWR

Galeria Dożynki 2017

Dniu 20 sierpnia 2017 roku w miejscowości Chodywańce odbyły się dożynki – Gminno Parafialne połączone z jubileuszem 100-lecia OSP Chodywańce. Uroczystości rozpoczęły się przejściem korowodu dożynkowego do kościoła parafialnego. Tam sprawowana była uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Gabriela Cisek. Po zakończonej Mszy Św. Poczty sztandarowe OSP: Jarczów, Gródek, Wierszczyca, Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Jarczowie; delegacje dożynkowe: z sołectwa Chodywańce, Malwy z Jurowa, Uśmiech z Jarczowa Kolonii Pierwszej, Żurwace Osada, sołectwo Szlatyn, Złote Kłosy z Łubcza, Jarczowianki z Jarczowa, sołectwo Plebanka, Honoratki z Kolonii Gródek, Wierszczyckie Echo, sołectwo Korhynie, sołectwo Jarczów Kolonia Druga przeszli na pac dożynkowy.
Link do galerii

XXIII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 sierpnia 2017r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy (z dwóch ostatnich sesji) oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.
 9. Dyskusja.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jarczowie,
  2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chodywańcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chodywańcach,
  3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gródku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gródku,
  4. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Jarczowie,
  5. w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu „Tomaszowskiego Klastra Energii”
  6. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,115,670 Unikalnych wizyt