Portal Gminy Jarczów

Aktualności

12.07.2018r.
Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady gminy, sołectw, wyborów
- Ogłoszenie o naborzeZarządzenie Wójta Gminy Jarczów w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarczowie


Informacje dotyczące suszy 2018


Organizacja dyżuru wakacyjnego dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w 2018r.
Zarządzenie Wójta Gmiy Jarczów

XXX Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
26 czerwca 2018r.
o godzinie12:00
odbędzie się XXX w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym punktem porządku obrad będzie:
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok.
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok.


Pozostałe tematy:
 1. podjęcie uchwał w różnych sprawach.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Zaproszenie na spotkanie autorskie "Cudze Chwalicie swego nie znacie"


Rolne badania ankietowe 2018

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2018 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.
Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Plakat badania rolne 2018

Majówka MAryjna 20.05.2018

Bezpłatne badanie słuchu 18.05.2018


XXIX Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
18 maja 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXIX w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej (materiał znajduje się do wglądu u Przewodniczącego Rady Gminy).
 9. Dyskusja.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
  3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w roku 2018,
  4. rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydania zezwolenia na możliwość spożywania alkoholu o zawartości do 4,5 % oraz piwa w wyznaczonym miejscu publicznym – podjęcie stosownej uchwały,
  5. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Komunikat Rejestr producentów surowca tytoniowego


Bieg sztafetowy z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Mobilny Punkt Informacyjny


VIII Półmaraton Tomaszowski Pamięci Żołnierzy Września 1939

Komunikat: Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,230,764 Unikalnych wizyt