Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Aktualności

Informacja GOPS Jarczów
W okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze ( 500+) przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00

Kino na sianie 4-5 sierpnia 2017r.

Informacja o podpisaniu umowy na remont dachu na szkole podstawowej w Wierszczycy


Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
14 lipca 2017r.
o godzinie 9:00
odbędzie się nadzwyczajna sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski radnych.
 7. Dokonanie zmian w budżecie gminy głównie w związku z remontem dachu na budynku szkoły podstawowej w Wierszczycy, uszkodzonym w wyniku burzy w dniu 29 czerwca br. Kompletny materiał w tej sprawie będzie dostępny do wglądu radnych przed sesją. Aktualnie trwają prace kosztorysowe mające na celu ustalenie konkretnych prac i wydatków finansowych.
 8. Dyskusja.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jarczowie

Informacja dotycząca realizacji zadania pn: "Remont mogiły zbiorowej ludności cywilnej zamordowanej przez bandę UPA w Gródku"

Wójt Gminy Jarczów informuję, że zostały podjęte prace mające na celu wykonanie remontu mogiły zbiorowej ludności cywilnej zamordowanej przez bandę UPA w Gródku. Zakres prac będzie obejmował:
 • wykonanie nowego nagrobka granitowego,
 • wykonanie nowej płyty czołowej z nazwiskami zamordowanych,
 • wykonanie obrzeży wokół nagrobka oraz wysypanie kamieniem.
Zadanie zostało "Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"

Zamówienie z wolnej ręki - naprawa dachu na szkole podstawowej w Wierszczycy


Nabór na stanowisko ds. gospodarki gruntami i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Jarczów

Zapisy na usunięcie wyrobów azbestowych

Informujemy o możliwości bezpłatnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jarczów
Zgłaszać ilość w/w wyrobów można
do dnia 20.07.2017r. w Urzędzie Gminy Jarczów pokój nr 9

Nabór na stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Jarczów

Konsultacje społeczne dotyczące kart do głosowania

Wyniki i Galeria ZAwodów strażackich 2017

Zawody strażackie 2017

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,071,414 Unikalnych wizyt