Portal Gminy Jarczów

Piknik Rodzinny 2019

Mobilny Punkt Informacyjny 10.07.2019

Ostrzeżenie przed upałem oraz burzami

W związku z komunikatem z dnia 01.07.2019r. wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (treść komunikatu IMGW) ostrzegamy mieszkańców przed:
- występującym upałem,
- możliwością wystąpienia burz z gradem,
- możliwych silnych porywach wiatru.

Zawiadomienie o przypadku ASF na terenie powiatu tomaszowskiego

Więcej informacji na stronie BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim w zakładce Aktualności www.piwtomaszowlub.mojbip.pl

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jarczów

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 czerwca 2019r.
o godzinie 9:00
odbędzie się nadzwyczajna sesja (VII w bieżącej kadencji)
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Głosowanie nad uchyleniem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
 10. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Jarczów za rok poprzedni.
 11. Debata nad raportem o stanie Gminy Jarczów.
  1. Głosy radnych;
  2. Głosy mieszkańców.
 12. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
 13. Głosowanie nad uchyleniem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów z tytułu wykonania budżetu za 2018 roku.
 14. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jarczów oraz debata nad przedstawionym sprawozdaniem.
 15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 16. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Jarczów.
 17. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów.
 18. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 19. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 20. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 21. Dyskusja.
 22. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok.
 23. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 24. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą sali 21 Urzędu Gminy Jarczów, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Kolejna fala upałów

W związku z prognozowaną, kolejną falą temperatur powyżej 30 st.C przekazujemy informację nt. postępowania w czasie upałów.
Informacja została opracowana przez Lekarza Koordynatora
Ratownictwa Medycznego WCZK LUW w Lublinie.Wybory do Lubelskiej Izby Rolniczej

Skład Komisji Obwodowej Nr 177 w Jarczowie dla wyborów do Powiatowej Rady Lubelskiej Izby Rolniczej

Zbieramy deklaracje i ankiety w sprawie instalacji solarnych lub fotowoltaicznych

Charytatywny turniej piłki nożnej - Ojcowie Dla Jurka /Zmiana terminu/

Informujemy, iż Charytatywny Turniej Piłki Nożnej “Ojcowie dla Jurka”, który miał się odbyć 23 czerwca został przełożony na inny termin.
Z przyczyn niezależnych od Organizatorów Turniej zostanie rozegrany we wrześniu.
O dokładnym terminie rozgrywek poinformujemy w późniejszym terminie.

Wakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi 19.06.2019r.

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,573,462 Unikalnych wizyt