Portal Gminy Jarczów

Inromacja o spotkaniu z Panią Poseł Kornelią Wróblewską

Informacja

Dnia 5 sierpnia 2019 roku w godzinach 11:30 - 12:30
w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie (ul. Piłsudskiego 2A, 22-664 Jarczów), odbędzie się spotkanie Mieszkańców Gminy Jarczów z Panią Poseł Kornelią Wróblewską.
Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.


Ogłoszenie Wójta GMiny Jarczów - planowane przeszukanie terenów


Informacja o wyznaczonych strefach w związku z wystąpieniem przypadku ASF w Gminie Bełżec
Spotkanie dotyczące "Ogólnopolskiego programu regenaracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie"

Powiatowy Piknik Sołtysów 2019

Lista kandydatów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Piknik Rodzinny 2019

Mobilny Punkt Informacyjny 10.07.2019

Ostrzeżenie przed upałem oraz burzami

W związku z komunikatem z dnia 01.07.2019r. wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (treść komunikatu IMGW) ostrzegamy mieszkańców przed:
- występującym upałem,
- możliwością wystąpienia burz z gradem,
- możliwych silnych porywach wiatru.

Zawiadomienie o przypadku ASF na terenie powiatu tomaszowskiego

Więcej informacji na stronie BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tomaszowie Lubelskim w zakładce Aktualności www.piwtomaszowlub.mojbip.pl

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Jarczów

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 czerwca 2019r.
o godzinie 9:00
odbędzie się nadzwyczajna sesja (VII w bieżącej kadencji)
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja Wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Głosowanie nad uchyleniem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
 10. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Jarczów za rok poprzedni.
 11. Debata nad raportem o stanie Gminy Jarczów.
  1. Głosy radnych;
  2. Głosy mieszkańców.
 12. Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarczów wotum zaufania.
 13. Głosowanie nad uchyleniem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów z tytułu wykonania budżetu za 2018 roku.
 14. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jarczów oraz debata nad przedstawionym sprawozdaniem.
 15. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 16. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Jarczów.
 17. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Jarczów.
 18. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jarczów.
 19. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 20. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 21. Dyskusja.
 22. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok.
 23. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jarczów.
 24. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą sali 21 Urzędu Gminy Jarczów, ul. 3 Maja 24, 22-664 Jarczów

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Wygenerowano w sekund: 0.01
1,540,808 Unikalnych wizyt