Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Aktualności

Informacja GOPS Jarczów
W okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze ( 500+) przyjmowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 17.00

Zrzut szczepionki

Komunikat KOWR

Galeria Dożynki 2017

Dniu 20 sierpnia 2017 roku w miejscowości Chodywańce odbyły się dożynki – Gminno Parafialne połączone z jubileuszem 100-lecia OSP Chodywańce. Uroczystości rozpoczęły się przejściem korowodu dożynkowego do kościoła parafialnego. Tam sprawowana była uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem proboszcza parafii ks. Gabriela Cisek. Po zakończonej Mszy Św. Poczty sztandarowe OSP: Jarczów, Gródek, Wierszczyca, Zespołu Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Jarczowie; delegacje dożynkowe: z sołectwa Chodywańce, Malwy z Jurowa, Uśmiech z Jarczowa Kolonii Pierwszej, Żurwace Osada, sołectwo Szlatyn, Złote Kłosy z Łubcza, Jarczowianki z Jarczowa, sołectwo Plebanka, Honoratki z Kolonii Gródek, Wierszczyckie Echo, sołectwo Korhynie, sołectwo Jarczów Kolonia Druga przeszli na pac dożynkowy.
Link do galerii

XXIII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 sierpnia 2017r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy (z dwóch ostatnich sesji) oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku.
 9. Dyskusja.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jarczowie,
  2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chodywańcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chodywańcach,
  3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gródku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gródku,
  4. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Jarczowie,
  5. w sprawie zawarcia porozumienia o utworzeniu „Tomaszowskiego Klastra Energii”
  6. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Dożynki Powiatowe Tyszowce 2017

Bitwa pod Komarowem 2017

Dożynki 2017

Iformacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie

Opracowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” (ASF).
Treść infromacji

Informacja dotycząca problemów w odbiorze telewizji naziemnej

Mieszkańcy Gminy Jarczów
Wójt Gminy w związku ze zgłaszanymi problemami w odbiorze cyfrowej telewizji naziemnej wydał obwieszczenie w sprawie możliwości zgłaszania tych trudności do naszego urzędu.
Poniżej znajdują się obwieszczenie oraz druk oświadczenia.

Obwieszczenie Wójta
Druk Oświadczenia

Ostrzeżenie o upałach 30.07-04.08.2017r.

XVII Bieg Sobiborski

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,071,400 Unikalnych wizyt