Portal Gminy Jarczów

Aktualności

19.02.2018r.
Informujemy o rozpoczęciu rozeznania rynkowego
w celu zakupu sceny estradowej na potrzeby Urzędu Gminy Jarczów
Zaproszenie do składania ofert

Powitanie


Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018r. do dnia 08.06.2018r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony - Zakładka Krok pop kroku.

Aktualna pogoda

Płatność kartą i telefonem

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Mobilny Punkt Informacyjny


Majówka MAryjna 20.05.2018

Bezpłatne badanie słuchu 18.05.2018


XXIX Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
18 maja 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XXIX w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej (materiał znajduje się do wglądu u Przewodniczącego Rady Gminy).
 9. Dyskusja.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  2. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
  3. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów w roku 2018,
  4. rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydania zezwolenia na możliwość spożywania alkoholu o zawartości do 4,5 % oraz piwa w wyznaczonym miejscu publicznym – podjęcie stosownej uchwały,
  5. w sprawie zmian w uchwale Nr XXVI/158/17 Rady Gminy Jarczów z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 12. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Komunikat Rejestr producentów surowca tytoniowego


Bieg sztafetowy z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

VIII Półmaraton Tomaszowski Pamięci Żołnierzy Września 1939

Komunikat: Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

3 maj 2018

III Majówka Maryjna

Informacja o projekcie i oferta OWES w Zamościu

Wygenerowano w sekund: 0.02
1,188,419 Unikalnych wizyt