Portal Gminy Jarczów

Aktualna pogoda

Płatność kartą i telefonem

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Harmonogram zebrań sołeckich w 2019 roku

XXXI Bieg Hetmański

IV Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
18 stycznia 2019r.
o godzinie 9:00
odbędzie się IV w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacja wójta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wnioski radnych.
 8. Informacja na temat sytuacji demograficznej w Szkole Podstawowej w Chodywańcach.
 9. Przedstawienie opinii przez Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ochrony Przeciwpożarowej, w sprawie obniżenia stopnia organizacyjnego Szkole Podstawowej w Chodywańcach.
 10. Dyskusja.
 11. Podjęcie uchwały: w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Chodywańcach w Szkołę Filialną w Chodywańcach.
 12. Sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów.
 13. Przedstawienie projektów uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Jarczów dla Gminy Tomaszów Lubelski w celu partycypowania w kosztach dowozu uczestników zajęć oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli będących mieszkańcami Gminy Jarczów,
  2. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Jarczów,
  3. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
  4. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Staży Pożarnych w działaniach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach.
 14. Dyskusja na temat sprawozdania z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jarczów oraz nad projektami przedstawionych uchwał.
 15. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Jarczów dla Gminy Tomaszów Lubelski w celu partycypowania w kosztach dowozu uczestników zajęć oferowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli będących mieszkańcami Gminy Jarczów,
  2. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Jarczów,
  3. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej,
  4. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Staży Pożarnych w działaniach ratowniczo- gaśniczych i szkoleniach.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Zamknięcie obrad.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Informujemy, że sesje Rady Gminy Jarczów można obejrzeć "na żywo" na stronie internetowej Gminy Jarczów.

Ostrzeżenie o silnych mrozach na terenie województwa lubelskiego

Informacja dotycząca obowiązku badania przedubojowego świń


Harmonogram odbioru odpadów w styczniu 2019r.

Polowania koła łowieckiego Nr 8 Łoś w Lublinie (styczeń 2019) oraz polowanie koła Nr 32 "Lis" w Tomaszowie Lubelskim

Wykaz planowanych dyżurów na 2019r. w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego

Obwieszczenie Wojewody dot. używania materiałów pirotechnicznych w 2018r.

VI Orszak Trzech Króli i Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Folder turystyczny po Powiecie Tomaszowskim

Wersja elektroniczna folderu turystycznego po Powiecie Tomaszowskim, wydawnictwo finansowane było za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Roztocze Tomaszowskie". Projekt napisany był przez tomaszowskie Starostwo Powiatowe, który zrealizowała Lokalna Organizacja Turystyczna "Roztocze".
  Projekt obejmował działania jak:
 • wydanie Przewodnika po Roztoczu
 • wydanie folderów turystycznych po Powiecie Tomaszowskim (3 wersje językowe; polska, angielska i niemiecka)
 • wydanie mapy turystycznej Powiatu Tomaszowskiego gdzie naniesiono także nowy autorski produkt turystyczny: Południowo-Wschodni Szlak Archeologiczny tworzony przez LOT "Roztocze".
Wersja polska:
http://roztoczewita.pl/wp-content/uploads/2018/07/powiat_tomaszowski_wersja_polska_2018.pdf

English version:
http://roztoczewita.pl/wp-content/uploads/2018/07/powiat_tomaszowski_wersja_angielska_2018.pdf

Deutsche Version:
http://roztoczewita.pl/wp-content/uploads/2018/07/powiat_tomaszowski_wersja_niemiecka_2018.pdf

Mapa Turystyczna Powiatu Tomaszowskiego
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,345,549 Unikalnych wizyt