Portal Gminy Jarczów

Aktualna pogoda

Płatność kartą i telefonem

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Drugi nabór Zgłoszeń Lokalizacji - usuń azbest bezpłatnie


Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018r. do dnia 30.11.2018r.

Bezpieczni bez azbestu - film informacyjny projektu

Więcej in formacji na stronie: http://www.azbest.lubelskie.pl

Pliki do pobrania:
Zgłoszenie lokalizacji i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu)
Oświadczenie o braku sprzeciwu
Regulamin wraz z załącznikami

Informacja o zawarciu umowy w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności

I Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2018-2023

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
21 listopada 2018r.
o godzinie 9:00
odbędzie się I w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu II
w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmnin kadencji 2018 - 2023


Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  4. Uchwalenie porządku obrad.
  5. Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
  6. Wybór wiceprzewodniczącego/cych Rady Gminy.
  7. Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.


Obrady odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku z tytułu huraganu, deszczu nawalnego lub gradu

Od 13.11.2018 r. do 27.11.2018 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich mogą składać wnioski o pomoc. (ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.10.2018 r.)

Więcej informcji

Możliwość oddania krwi w czasie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Plany polowań Kół Łowieckich działających na terenie gminy Jarczów
11 listopada 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów o złożonej ofercie w trybie pozakonkursowym

Ogłoszenie Wójta Gminy Jarczów o ofercie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarczowie złożonej w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności
pn: OSP Jarczów szkoli, uczy, pomaga - zadanie edukacyjne oraz szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa"
prowadzonym w okresie od 25.11.2018 do 31.12.2018r.


Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Jarczów: www.ugjarczow.bip.lubelskie.pl

Prace nad projektem uchwały ws. Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Wójt Gminy Jarczów informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jarczów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019"stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/18 Wójta Gminy Jarczów z dnia 26 października 2018 r.

Więcej informacji

Spotkanie dotyczące programu Czyste Powietrze

Informujemy o spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu "Czyste Powietrze",
które odbędzie się 26 października 2018 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jarczowie

Rozpoczęcie spotkania godzina 18:00

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/
Harmonogram spotkań
Ulotka informacyjna

Przekazanie sprzętu dla OSP Jarczów


Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości


Dnia 16 października 2018r. został przekazany dla OSP Jarczów sprzęt i wyposażenie ratownicze dla OSP Jarczowie uzyskany w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonych przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).


Dofinansowanie dla Gminy Jarczów wyniosło: 55 935,00 złWygenerowano w sekund: 0.02
1,303,069 Unikalnych wizyt