Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Ewidencja szamb

Wójt Gminy Jarczów zwraca się z uprzejma prośbą
do mieszkańców Gminy Jarczów o wypełnienie druku zgłoszenia
posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Jarczowie
lub bezpośrednio do sołtysa
w terminie do 31 grudnia 2016r.

Link do pisma Wójta Gminy Jarczów: skan pisma
Link do druku zgłoszenia szamba: plik (*.pdf) / plik (*.doc)

Prośba Wójta Gminy dotycząca zaorywania dróg

Jabłka 6 grudnia 2016

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przygotowania do zimowego utyrzymania dróg

Spotkanie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu FIO 2014-2020

16 dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień rozpoczynający kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. MSW podejmuje działania na rzecz jej przeciwdziałania.

Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.
Więcej o kampanii

XVII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 listopada 2016r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XVII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym punktem porządku obrad będzie:
  • uchwalenie podatków na 2017 rok.


Obrady odbywać się będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

Informacja o przedłużeniu Narodowej Loterii Paragonowej

Kampania "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"

INFORMACJA
Kampania społeczna Rzecznika Praw Pacjenta
pt.: "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina"Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem dlatego tak ważne jest, aby wiedział jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia. Niestety wiedza Polaków o prawach pacjenta jest nadal niewystarczająca i wielu z nich nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji. Przede wszystkim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta - centralny organ rządowy, który w 2009 r. został powołany w celu ochrony praw pacjenta.


Elementy kampanii zostały podzielone na 3 odcinki:

  • odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
  • odcinek 2 o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
  • odcinek 3 o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej.


Wszystkie elementy kampanii można obejrzeć także na Stornie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta (www.bpp.gov.pl) w dziale „Dla Pacjenta" -> „Edukacja - poznaj swoje prawa" -> „Kampanie Społeczne" -> „Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina".

11 listopada 2016

Wygenerowano w sekund: 0.03
882,715 Unikalnych wizyt