Portal Gminy Jarczów

Nawigacja

BIP


Aktualna pogoda

Ważne informacje (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Bannery (aby rozwinąć kliknij +, zwiń klikając -)

Żywność dla potrzebujących 2016

Wydawanie żywności dla potrzebujących odbywa się od 13 grudnia 2016r.
Do otrzymania pomocy niezbędne jest skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Więcej informacji na stronie internetowej GOPS Jarczów

Apel do hodowców drobiu dotyczący ptasiej grypy

APEL
do hodowców drobiu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Pełna treść ulotki
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Orszak Trzech Króli i Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2017

ARiMR przypomina spis zwierząt do 31.12.2016r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina,
że w dniu 31-12-2016r. upływa termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń w siedzibie stada.
Spis należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR.

Jest to nowy obowiązek posiadaczy zwierząt który, wynika z ostatniej nowelizacji art. 20a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
- obowiązek sporządzania raz do roku, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu wszystkich zwierząt przebywających w danej siedzibie stada i przekazywania informacji o wynikach tego spisu do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu.
  1. na formularzu udostępnionym przez Agencję albo
  2. w formie elektronicznej:
    • przez umieszczenie danych na informatycznym nośniku danych w sposób określony przez Agencję albo
    • na formularzu umieszczonym na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Agencji, w którym jest prowadzony rejestr oznakowanych zwierząt gospodarskich.
Formularz Spisu
Instrukcja wypełniania formularza
Dane do kontaktu: Kierownik Biura Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim 22-600 Tomaszów Lubelski, Ściegiennego 57,tel. 84 665-79-70

XVIII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 grudnia 2016r.
o godzinie 12:00
odbędzie się XVIII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy JarczówGłównym punktem porządku obrad będzie:
  • uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok.
Pozostałe tematy:
  1. uchwalenie planu pracy Rady Gminy na 2017 rok,
  2. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2017 rok oraz planów pracy pozostałych stałych komisji Rady.


Obrady odbywać się będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Prośba Wójta Gminy dotycząca zaorywania dróg

Jabłka 6 grudnia 2016

Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie przygotowania do zimowego utyrzymania dróg

Spotkanie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu FIO 2014-2020

16 dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet

25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień rozpoczynający kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. MSW podejmuje działania na rzecz jej przeciwdziałania.

Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.
Więcej o kampanii

XVII Sesja Rady Gminy Jarczów kadencji 2014-2018

ZAWIADOMENIE


Zawiadamia się mieszkańców Gminy Jarczów, że dnia
29 listopada 2016r.
o godzinie 9:00
odbędzie się XVII w bieżącej kadencji sesja
Rady Gminy Jarczów


Głównym punktem porządku obrad będzie:
  • uchwalenie podatków na 2017 rok.


Obrady odbywać się będą w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie

Wygenerowano w sekund: 0.02
910,917 Unikalnych wizyt